Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

S&C)< Rhif. 4] EBRILL, 1844. [Llyfr I. CYNWYSIAD. Gwerth y Bibl fel llyfr yr Ysgol Sabbothol—Araeth a dra- ddodwyd gan y diweddar Barch. Jenkin Davies, yn Nghyfarfod Blynyddol yr Ysgolion Sabbothol yn Sir Aberteifi ........................................ 49 Darluniadau Ysgrythyrol—Ehif 1...................... 57 Duwinyddiaeth anghywir y Syriaid.................... 58 Calon Newydd...................................... 59 Sylw ar Salm 62.11,12............................... 60 Sylwadau ar Salm 65. 2............................... 61 Sylw ar Salm 121, 6................................... 63 Nodiadau.—Heb. 1,7. Iago 5. 17. Luc 22.15........ 63 lPedrl.12. 1 Pedr 4. 1, 2. 2 Pedr 1. 19 ............ 64 CAERLLEON: ARGREPHIR GAN T. THOMAS; A CHYHOEDDIR GAN J. PHILLIPS, ST. ANNE'S STREET. Ar werth hefyd gan J. [a J. Parry, Caerlleon; R. Hughes, \Ÿrexham ; a chan holl Lyfrwerthwyr y Dywysogaeth yn gyffredinol. PRIS CEIHÎOG A DIMAI.