Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 3.] MAWÍtTH, 1844. [LLTgFH I. CYNWYSIAD. Prynu, Prynedigaeth, Pwrcas, Pwrcasu................ 33 Yr addoliad Iuddewig.—Ehif 1, Y Deml................ 35 Teulu Herod................................... .... 38 Sylw ar Galatiaid 3. 20................................ 38 Sylw ar Bhufeiniaid 1.4............................ 40 Sylw ar 1 Corinthiaid 10. 4 ........................... 42 Nodia.dau.-~Gen 3.22, a 4. 7, a 14 21, a 15. 13. Exod. 12.40, Gal3.17, Act 7. 6........................ 43 Gen. 22. 14, a 35. 29, Exod. 2. 18, a 9 6, Job 18.13. Esa. 19.5,6,7.................................... 44 Esa. 26. 3, a 28. 16, Mat. 25. 32, 33.................... 45 loan 1. 14, 2 Cor. 3. 18, Ioan 3. 3, 4. Ioan 20.11—18 .. 46 Act. 20. 28, Rhuf. 5. 8, a 7. 1, a 8, 23................ 47 1 Cor. 2. 4. a 3. 15, 1 Pedr 3. 20, Gal 3. 9. Col. 2. 9, Dad. 2, a 3___................................. 48 CAERLLEON: ARGREPHIR GAN (T. THOMAS;'A CHYHOEDDIR GAN J. PHILLIPS, ST. ANNE"S STREET. Ar werth hefvd gan J. a J. PABRr, Caerlleon; R. Hughes. Wresham; a chan holl Lyfrwerthwyr y Dywysogaeth ya gyffredinol. PRIS CEINIOG A DIMAI. IO^ ___£>©