Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ine rsationai Library ol Wales RhifLlyfr \ Acc. No. 3^J$.j5?.(?Ä. Dosb. I Class.................................... YMWE LWR. Rhif. 5.]- J- MAI, 1837. [Pris 3c. tf A.NERCHIAD At amrywiol o ddosparthan o bobl trtcy ein '. gwlad gyda golwg ar ' DDIRWESTAETH. Gan fod dyn yti gyfrifol i Dduw am ei ymddygiadau, a bod ei dduil o fyw yn eíFeithio ar ereill yn gys- tal ag arno ei hun, diau y dylai chwiiio yn ddifrifol am y llwybr a fyddo yn debyg o ryngu bodd Duw, a bod er lles ei gydgreaduriaid. Wrth ystyried y difrod a wna diodydd meddwawl yn ein gwlad —y modd y mae y naill yn cael ei gefnogi gan y llall i?w harferyd— a'r modd y maent yn enill wrth gynefino â hwynt, hyd nes y dygir lliaws i ddinystr corph ac enaid, onid rhesymol ydyw i bob un a broíFesa ei hun yn gristion, ystyried yn sobr, a all efo barhau i'w har- feryd heb bechu yn erbyn Duw? Yn bresennol, cyfeiriwn ychydig o sylwadau, 1, At ddirmygwyr egwyddorion dirwcstaeth. Yr ydym yn llawen- bau am föd ý dosparth hwn mor anámî mewn rbifedi. Priodol y gallwn synu fod neb o'r cyfryw i'w cael: ond hyderwn na wna neb ag sydd yn dal unrhyw berthynas ag eglwys weledig Duw yn ^ byd, eu dirmygu. Erfyniwn arnynt wneu- •íthur ea hunain yn fwy cydnabyddus â'r egwyddorion byn, dyfod, os gallant, i wrando areithiau raewa Cyfarfodydd Dirwestol, ac ym? drechu dwyn eu hunain i ysbryd awyddus am ddeall eu dyledswydd ar y pen hwn, ac erfyn am i'rHwn sydd yn anííaeledig eu cyfarwyddo yn hyn. ,j * ' • » 2. At y rhai sydd yn ddiofal yn nghylch y pumc dan sylw. Er nad oes llaweryn antnrio cablu y Gym- deithas Ddirwestol, mae llawer yn ddiofal yn nghylcb> ei hamcan. Crefwn arnynt yst^ried fod pob dyn, yn ol y graddau y byddo ei sefyllfa yn gyhoeddus, yn fendrth neu yn felldithjÿ i'r gymdeithas ddynol. Nid digon yw iddynt adael Uonyddi ereill i wrieuthur fel y gwelont yn addas;, os yw egwyddorion dirweslaeth yn dda, dylent eu pleidio; os barnant hwy nad ydynt felly,dylent, mewn modd adjffwyn a chariadus, wneuthur eu gofcîtt^i argyhoeddi y rhai a'u pleidianf, o'u camgymmoriad. , 3. At weinidogion a blaenoriaid eglwysi. Erfyniwn yn daer ar y dosparth hwn i gymraeryd y mater dan eu sylw, gan fod y lleíll o'r aelodau, a'r gynnulleidfa yn gy- ffredinol, i raddau mawrion, yn eu cymmeryd hwynt fel esiaroplau. Dichon nadynt yn meddwl fod eû> hesiampl hwy yn cael y fath reol-