Skip to main content

■%. Llyfrgell Genedlaethol Cymru The National Library of Wales RhifLlyfr I Acc.N^.ty.lQ.j.lk.<dr.... ' Dosb.\Class......................................... - '-',,•' H;i;\,".,V: :» î «'* ■•' ..,'. r' .'•■•■ *~^' '■'• 1: ' ■'.', "/'Î*'W" j. rs I I / Wìt ' fcŴ ———«—————*■ li i i l i l ■ li i —■—mmammm—. . KkiF.-3.3 ^5, MÁWRTH, 1837. ■ ''<*f'[PẅM? *■ i î ii ii II iM .i i toMtfL^^Jitá^ŵyyfawáfr,- ELL THOl ^y; JteDD^DOD.';';;; • - |V.'^ ' "; :.r:.-. >""7~~ •■•■. .' '• .j •* ■ -i Yn ein Rhifyn diweddaf, nodas- om allan rai o ddrygau y pecbod ifìaidd^idychrynllyd meddwdod: yn bresennol awn rhagom i osod ger, bron ein darllenwyr rai yn chwaneg o'i ddrygaa; o herwydd yrydym yn hyderus pe byddai y niwed a wna yn, cael ei ystyried yn ■Hjt ytt enwcdigi gan; broffeswyr .crefydd,. na hyddent jnoí ddiym- drecb irw ', ddarostwriÄag. y . mae Uawer o hodynt hydí yTThyjDU '. : ■•■! Mae yn. niweidiol iawn i fywyd crefydd~wL. yr , enaiti. ,', Caìpdd .Cynjrurér ffafrip â llawer o ddi~ wygiadau crefyddol yj^ystod yr ugain miynedd diwedMBf: gwel- wyd llawer e bobl dr^Smser yn wresogro blaìd achos yr Hollallu- 0?» »e ŷn llalurus, yn eu cylch i fod yn adailadol yn eu perthynas agef; ,ac yr oedd eu dull o yni- wneyd â>'r gwaith yn allánpl, yn rhoddi sail gref i feddwí nad oedd- ynb yn ddiofal am ansawdd eu meddyliau. Baont yn obeithiol dros beth amser, ond och, eu mwynder a ymadawodd fel cwiri- mwl y bore, äc fel ywlith boreof. Ac mao yn ffaith (fact) ry amlwg i'w gwadu, mai ymarfer â dîodydd meddwawl a fu yn un o> prif achosion. i'w dwyn i fod vn ddifatër am^ bethatt crefyddôl. Wedi i'r awdbi at, bethau yríÀr- wydd leihau/. ac i'r dyn, golli ei flâs, i raddau mawrion, ar holiei hnn, myíyrio aj^, betí»aiv Duw, <jae4híy»îga/ndor imownj gwelwj,<i ..'.'. '(. l ''''', i... . ^ẅ • ' V. ' y dyn yn gfaitu eÎMetíd ýn dawèj^ ' ■ "... - r A , ji fîílJíl ìf'ò -^í> yq mysg ccllweirwyr, ac yn mhen i. ýchydig, yn dyfod í'nno 'á^hẅyéí^.í ' yn ett hymddyddaniÒh òfef;'*áòv % wedi hy^ý..yn:)my'necl' yh gälet^i4V:v didaro am fater ej en)iUJK■ \ J t'■., ■ Mae y pechod hwn yrí arwaiií dyn Vr cyflawniad oV drÿgaU/tnwỳhf , ysgeler. Llawer gwr' ieuanc ag a fuunwaith yn obaith ei rienL, ac ẅj- oedd yr eglwya- y perthynai iddiv yn disgwyl ilayner'oddiwrtho, wedí'., - - ìddp ymollwpgj'r. arferiad o yfed . diodydd meddwawl, a aeth' .'mor ystyfnig a chẁerẃ èi ysprytf, iel na oddefai gyngòr rh\éni, na wran- dawai ar ymresymiadau cyfeíllion äbrodyr crefyddòl, ond barnaifod^ < ei rieni, yn greulon tqag atto, paa yn ymdrechu ei gael oddiwrth ei feiau, a bod cyfeülion ỳn^ymyräethji â pheth na pherthynai iddynt hwy^ pan y gwnaent eu goreu* i'w ddwyn iystyriâeth, p'i berýgl'; ao fefly penderfyoodd gỳmmèryd ei Iwybr ei hun, mewn rhan/ er mwyn do- . Iurio teimladau ei dad a'i fám/ac hefyd proft i'r rhai a gymmeraa- ent r.yddid i'w' ^ynghon, ei fod eìf yn feistr arno ei hun. Dyweííodd \ ei achos a'| ì?ènderfyniad wctb'fái \ o'i gyd-yfwyr, pan yr, oedd' éi yg'-' .pryd wedi ei gyfffoi gan. y'gwfìjf (alcohol) gwenwỳnig; hwy, ýn fcae,l eu cýnhyrfu.gan yr un peth, 'a'i cefnogasant y n ei benderfy niad,gapt ; ddywedyd, pe buasent hwy yn ei le | ef, y„ buasent yn si,cr: • o ^wneuthur yn yr. un modd.. • \ { Dychymniygwn ein. hod yn;/ .gwelcd y gwr ieuanc yn inyhe^ ' C :. ' ' . :-'.•'■ ■.'