Skip to main content

1 * ê - í'Á- >;•'•'"■'.■ •'/ '*■ ■'• S î...,' £ A»*-***: ví ''•/■i,'-Ẃ.ii // '■'/'&?'?&', ■*''&-'■ ■ h^Ŵí^ÿ; feo#; Tpt/Mfcfc^ X i|-iìo ri:o<X^íL . 'tíi »lí/(iih 117 , li'foî; i v.ü; ;t":îi 2r»i>fífj t$©ISí ■":■•■. >. ẃ^l 'r$Píí i-'-.'i feó.' ■Rhif'2.] CHWEKRÖÍt,<> 1837.':.::. jg$í^Pris :2g. '■ MEDDWDOD. '; ' ^;;; ^o i';m&ẁn^ i:rýfeddòd{va(gẃaîth^ ' '','•.'——■ ; i i. • " :<3r,(rawchvr máwr, ynçaelexidyí?ystt AüDAwspM'yn ein Rhify.b'djtt'- 'gan; ddiodydd meddẃawí.. • Gftll- eddaf ẃbéuthur .' rhai sýjwádajti Jasai ý;riieddvfyn,*ÿní! ý'gwéithr'éd- "manylacli a'r' cidrýgawMEDnẃiiob .^iád ; priodòl oV "g'aíl&aédd 'hyri, ,nac a aljem wneuthnr. y tro hwnẅ, 'scfyiruẅchben y proh'Ön Ìíiôsog a o ddifl'yg lle. Yn aẅr, 'ŵrth am- .diymwad o hono ei'lrùn >è oso'dod<l cariu gwneuthur felly, yr ' ydým^y.n tyr Achos niáwr o böb petligwefed- teinilo mai anliaẃdd gWybod. pa'l'e 'ig ao anwele'digi ni, ,o'o 'hanígylch i ddechred-r-ar ba ,'ü"n o'i ddrÿgàu '~wejed doèthihëb'anghymharoJyn •y mae mẃyaf 'o' ängen yuiosocl\ )ý1' trcfniad o'r c'wbí'—jniddifyru .gyntaf; o herwydd y màcnt'hio'r 'Wrth 'sylẃi ár.'gyssöndëb-íy' íi'aill 'Ìliosog'ac' inor'arswydhs. -Mae'y ^bètli a'rllajl, fely maf> gwahanöl pechòd ffiàidd hw'h, .••'''• '-•',; >ra,hah Aniáh,l nie&is 'cynnifër^b Yn ysncitio díni o'i feddiannaii aélodáú tnewri'corph;mftẅrì'öJJ'yh s;o 1 bydol. ■ ,Ỳ rhai ỳ'h liytrach ydÿht "gýsh.na'd »ifÿdd,fftl wedr>ü pwy feddiariháu. • Driẃ.' Mae ýr' Hö'liU■- i'gyda y'gofar'm^ỳttf gah' Dnefriwr (allhog yn'ymddiried ei:drugáredd- ^"c^ol,'- ác blì' yn •'. wasahaòtbg;ír! ý aÍL á'j, tídä dati 'eija'go'fal 'ni i'ti['-gẃ-■ rh'a.ill' i'r' lläll'.''.' Gatfai y dýfí Wn, uchwylwyrdano ef. ' Gäri hý'ný'-'y ^fiebfa^ eâel éysiir Cí'w ; feddVvf'tìi , mae o'r pwys mẁýafj íìi 'edryçíh ,' hun, ẃtllí, l)'ýn','lòd 'yn fodiltòn i aí- fcin "bod' ÿn ' eú- trèfh/i 'ýn/ol'- pi "-w'ain eríöiilí sÿíwi á? fáẃredd Düa^, , ewyllys, ac at(y\d,ybèhton"yrraih- 'ei clÜaiòni h'í' dirtondeb.'-ab; i'elly canodd'efe-hẃýnfi-spf éi 'og'ò^iaht 'gýrihorthwyô i ýru ö'r.wlád yr'an- 1 ei hun, a'ri,;Jlös hj-;e;ifi liunaihy'a ".tiyrhlìaètlr(infìäclity) sýdd- etto yh 'dáioni' y^lrh^ ỳym^:-à fyúoylí9\i «ílèbhu 'yri: ddirgeí ineẁu 'Jhiwer hwynt.' f Yn' 'a'wr', 'antìẃg' yw.^na " myriẅçs; á/ pharôtfh; eòéiíliäu-at ' atebir ydybënioh fiyn gan y niedcl- 'f'Wynliau gô'goniähriatí y by.d.dyeithr * Wyh. Mae DuW ýri caél ei'ddi'an- ' a rhy(edd â^ yr/ýilyih yu prÿsur'o • rhydeddu â'i eiddo'ei huh;:gàn 'ei "\ ato; ýrf ýr^, liwn y 'bydM ý nieddttl ' greadur ei huri.y'r hẁri. sydcí ÿn \ dynol ýnytrilèilu.'ac -y bydcl rliy.f cael ei gynnal ganddo bob tarawiád \eddòdau : Yýrdd' yh •ỳnfdÿrí» o'i . amrarit, ac sydd yn gyfrifol idd'p, ) flaen.. Ac'onid ydyw, ei fod ef'ÿn am danò'ei hun—am yr hyha yih- "esgeuluso gwrieuthur yr hýu 'a'all- yw y meütiwyn yh"clv<;ỳn ' gymmwýsdóraua chyflc oddiamgylch ' ei lctâd' : ei '"líhri ' hr rliyw bcth i' ddwyn-1 hyri yn | chwaith. Mao y galluöedd thód'd-u irilaén. ';! 1-^;. *: ' .''">■' «■ ■''•:*<* ' ylíol àgoe'ddyntgymtriWys i dréithl- ? " líefyd, ni' elíir dywedyd fod'. y /. 'irl, &aaAAJLs*