Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AMAETHYDD. RHÍF. 9. SADWRN, MEDI 6, 1845. DARLITH DR. LYON PLAYFAIR AR FFERYLLIAETH PLANHIGION. (Parhad oV ìihifyn diweddof.) Cyboeddasai Boussinganlt, yr hwn oedd wrth ben fferyllwyr am^ethyddol yn Ffrainc, bapyr o fewn ychydig fisoeùd yn ol yn erbyn golysiadau Dr. Playfair, yn yr hwn y dywedai,—" Gwir eich bod yn fynych yn cael allan fod gan fucliod fwy o ymenyn yn eu llaeth nag sydd o frasder yn eu hymborth; ondatiíîhofiodd Mr. Playfair bwyso ei fuwch cyn ac ar et ei brawfiadau. Pwysais i ly muwch,a chefais allan fod y buchod pan ruddant fwy o ymenyn nag fyddò o frasder yn yr ymborth, yn lleihau yn eu pwysau yn rliyfeddol; gan hyny, cymerent. ormodedd o ymenyn o'r brasder oedd yn barod yn eu cyrff. Ond pan roddais i'r buchod fwy o frasder nag'a ymddangosai yn yr yrrìenyn, enillai y buchod mewn pwysau ; achan hyny (ebai Boussingault), y mae prawfiadau Mr. Playfair yn ddiwerth, gan iddo anghofio pwyso ei fuwch." Yn awr, yr oedd prawfiadau fyi. Boussingault yn fwy gwerthfawr mewn un golwg na'i brawfiadau ef (Dr. Playfair); oblegyd poi thasai ef ei fuchod am bymthengnos ar un math o fwyd, tra nad oedd ei brawfiadau .ef yn cyraedd ond ì 24 awr. Rhoes M. Boussingault i'w fuchod am y pymthengnos cyntaf mangel wurzel, a chafodd fod mwy o ymenyn yn y llaeth o lôfp. nag oedd o frasder yu cael ei roi yn yr ymborth ; ond eto yr oedd y fuweh wedi colli yn ei phwysau 179p.; tra na ddylasai golli ond 15p., os oedd hyný yn unig o leihad y brasder a dynwyd o'r corff. Porthodd hwy yr ail waith â gwair, yr hwn a gynhwysai 7|p. rnwy o frasder nag a ymddangosai yn yr ymenyn ; eto enillodd y buchod lîlp. Yna porthodd M. Boussingault hwynt y trydydd pymftìengnos ar bytatws ; ac yna eto càfodd aìlao fod y llaeth yD cynwys 8fp. mwy o frasder nag oedi yn yr ymborth, ac eto yr oedd y buchod wedi lleihau 72p. Ond pahara y bu y lleihad dirfawrhwu, mewn un cyflwr yn 179p., ac mewn un arall yn 72p. tra, os oedd i'w briodoli 1 dyniad y br sder o'r corff, ni ddy- lasai fod ond 8p. mewn un cyflwr a lôp. yn y llall ? Dylasai hyn at fain M. Boussingault i ddysgwyl rhyw dwyll yn y prawfiadau ; mewu gwirionedd, hysbysai ei iiun fod ei fuwch wrtn gael ei phorthi ar mangel wurzel wedi ei thynu i lawr i'r fath gyfìwr o Jeneuder nes yr oedd yn debyg o farw. Pahamfelly? Pan fyddwn yn porthi ein buchod ar nâjjn{*>l wwzel, a sylweddau ereill, rhoddantlaeth a gwnantyn dda ; paham felly ? Yn unig am fu M. Boussingault wedi unghofio fod gan y buchod yma bedwar cylla, ac eu bod yn gofyn swm -neillduol o ymbonh ì'w cylláoedd i'wdreulio. Pan roddes ef iddynt sylwedd meddal fel mangel \ *rzel, ac heb roi gwellt iddynt, nid ellid gweithio treuhad, ac o ganlyniad lleihäodd y fuwch mewn pwysau. Pan roddes ef iddi fwyd o swm ditçonol fel gwair, yna yr oedd y fuwch yn cynyddu mewn pwysau, nid mewn cyfartaledd i'w hymbortli, ond i'r hyn a gollai. Enillodd H1p. pan gaffai fwyd naturiol a allai dreuho. Gan hyny, os oedd ei brawfiadau ef (Dr. PlayfairJ yn gyfeiliornus—a dylasai bwyso ei fuwch cyn ac ar eu hol—yr oedd prawfiadau M. Boussingault yn gyfeiliornus hefyd, a rhaid oedd iddynl eill dau ddechreu o'r newydd. Fod fferyllwyr yn honi fod yr ymborth o wahanol fath, a w gynhwysant gyfartaleddau mawr o frasder, yn well i besgi anifeiliaid ; ond ei fod ef (Dr. Playfair) yti gwadu hyn yn gwbl. Er esiampl, y mae gwellt ceirch yn cynwys 5p. yn mhoblOOp.; ni chynwys pytatws ond 0 03p. o frasder yn rnliob lOOp.; felly gwehrfod gwelltceirchyncynwysmwy na dengwaith y swm ; eto a ddywedai unrhyw ffarmwr y pesgai mochyn yn well ar wellt ceircb,/iag ar bytatws ? Y mae bran yn cynwys 5p. o frasder yn mhob lOOp.; ac ni chynwys "ŴJŷtẅÖìÿ^'^ Pto y mae rice yrì well i besgi na bran. Cynwys haidd 2^p. o frasder yn mhcŵ^.'lŵp^^äs^'-'"''; ceirch 5-5p., neu ychwaneg na dwy waith swm yr haidd ; eto gŵyr pob ffarmwr y ^sifòçnbcb^ii well ar haidd nag ar flawd ceirch. Yr ydym yn cael bob amser fod mwy ;o-sW^^sÿth yrt yr ymborthau pesgawl. Y mae inwy o syth mewn haidd nag sy mewn ceirch ; nìd »oe|jdjin syth o gwbl mewn bran; y mae cyfartaledd mawr mewn rice ; mewn maip (y rhai a Änfiwysant lp. mwy o fiasder yn y lOOp na phyiatws), nid oes dim oud naw yn y cant o gyffyrŵi wÊb ^ynwys nttrogen, tra y mae gtf-wn pytaiws 68 yn y cant; eto cawu allan fod pytatws> er em.îifâlyfi-çÿimy»