Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AMAETHYDD, Cyì'. Ií. SADWRN, AWST 8, 1846. Riiif. 8. AR FAINTIOLI DllAINIAU. (0V 'Agricultural Gazcttc,' Medi 28, 1844). ^ Darllenasom gyda dyddordeb, ya yr hwn y cyfranogodd y rhau fwyaf o'n darllenwyr, yn ddi- amheu, yr hanesion am y gweíliadau amaethyddol a ddygwyd yn mlaen gan Mr. Mechi, meddianydd bywiog Ffarm Tiptree, a gobeitliiwn yn galonog yr atebant yn llawn i ddysgwyliadau y gwr haelfrydiga goleuedig.* Y mae rhai golygiadau athrawiaethol, o waith Mr. Mechi, wedi cael cu cynyg yn ein lthifyn am Awst 17, er cael dadl ar y pwnc; gan hyny nid ydym yn petruso amlygu ein hameuon gyda goìwg ar gywirdeb rhai ohonynt. Y pwnc y cyfeirir ato yn neillduol yw y mynegiad yn tudal. 562, y golofn ganol. Gosodiad Mr. Mechi sy feí y canlyn :—" Dylaí arwyneb y drainiau fod yn gyfartal agos ì'r arwyneb a drainir; megys pe byddai yr arwyneb i'w sychu yn naw troedfedd o yscwar, dylai yr ochrau a thop y draen fod yu ddarn naw troedfedd anwnebol." Ymddengys fod y gosodiad wedi ei roi mewn ffordd rhy gyffredinol, oblegyd nid ydym ni yn gallu canfod fod un cysylltiad angenrheidiol yn bod rhwng yr arwyneb sydd i gael ei drainio a mesur- iadau y draen, drwy yr lion y bydd yr arwyneb yn cael ei rhyddhau oddiwrth ddwfr fyddo yn sefyüarno; i'r gwrthwyneb, y mae yn ymddangos yn bur amlwg fod yn rhaid i faint priodol y wyncb fâu-dyllog, yn gystal a mesuriadau tufewnol y draeu agenrheidiol i sychu darn penodol o dir, wahaniacthu yn ol natur hinsawdd y gymydogaeth Jle bwriedir i'r draen gael ei gwneyd, ac nid yn ol yr arwyneb fyddo i'w drainio. Er gwneyd hyn yn fwy amlwg, cymerasom y daflen ganlynol o'r cyhoeddiadau meteorological, y rhai sydd yn dyfod allan yn fisol, yn yr ' Annals of Natural Ilistory,' yr hon a ddengys y symiau o wlaw a syrthiodd yn 1843, yn Chiswick ac Orkuey yn neillduol. Y daflen yw yr un ganlynol:— Gwlaw yn Chiswick. Gwlaw yn Orkney. Misoedd. Modfeddi. Modfeddi. Ionawr.................... 4"47 ...... 3-88 Chwefror................... 0*76 ...... ■ 4-44 Mawrth.................. 1-38 ...... 6*25 Ebrill.................... 2-35 ...... • 1-32 Mai....................... 0-47 ...... 246 Mehefin.................. 162 ...... 4-05 Gorphenaf................. 5 26 ...'... 231 Awst.......l............. 1-62 ___.. 1-04 Medi..................... 1-67 ...... 2-92 Hydref.................... 3-38 ...... 184 Tachwedd___............. 0*98 ...... 2- Rhagfyr................... 419 ...... 6-38 Y cyfan yn flwyddyn...... 28-05 3889 Gwelir oddiwrth hyn fod y cyfanswm o wlaw y flwyddyn liono yn un rán o bedair rnwy yn yn Orkney nag oedd yn Chiswick ; ac yr ydym yn cael oddiwrth dafleni Dr. Daltou, a gasglwyd o weitlirediadau y ltoyal Society, a lleoedd ereill, fod y canol symiau blyneddol o wlaw mewn gwahanol barthau o'r wlad yn gwahaniaethu o saith modfedd a thri ugain, yn mhlilh mynyddau * Nid ydym yn chwenych rhoi ar ddeall ein bod yn cymeradwyo pob peth a wnaed gah Mr. Mechi, yn Tiptree yn ddiweddar; ond nid ydyw hyny yn atal ini anrhydeddu ei wladgarwcb, a dymuno iddo lwyddiant yn yr hyn y mae wedi anturio, gan wneyd ei hun yn agored i gael^íJlled. >- <■