Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fr ŵ^<r YR AMAETHYDD. Cvf. II. SADWRN, MEHEFIN 6, 1846. Riijf. 6. AR DDYHYSBYDDIAD. Y mae y pwnc o ddyhsbyddu mor bwysig, ac yn cael ei ddeall mor anmherffaith, fel ag yr ydwyf wedi anturio ychwanegu amryw bethau yn fanwi, gan obaithio y tiöant allan yn Uesol j'r anmhrofiadol yn y gelfyddyd.—I. J. M. CYMDEITHAS AREDIG ECCLESFIELD. (Wedi ei gymeryd dr Sheffield ar Rotherhum Independent, Hydref, 1844). Mr. Hinde a ddywedai fod dynion nad oeddynt yn t:in tir eu hunain, os rhoent gynghor yn nghylch hyny, yn ehwanog i gael eu galw yn uag-freuddwydwyr a gwybodaethwyr. Gobenhiai "ef, pa fodd bynag, yrymofynid mwy i wiriouedd y peth a ddygid dan eu hystynaeih uag a drafferth- wyd yn nghylch y neb a'i dywedodd. Yna darllenai y papyr canlynol, ar ol dangos ei gymeradwy- aeth ì lythyrau Mr. Mechi, ac anog pawb i'w daillen :— Wrth anerch cymdeithas o ffarmwyr profiadol ar bsvnc mor ymarferol a dyhyshyddo, rhaid imi erfyn eich nawdd ; oblegyd, tra yr addefir ei fod ef yn bwnc pwysig mewn gwyddoriaeth amaeth- yddol, yr wyf yn cael fod goìygiadau dynton ymarferolyn gwahaniathu lîawer oddiwrth eu gilydd, ac f'od y trefriiant a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o'r rhai profìadoi a gorcuedig yn mhell o gaeí cymeradwyaeih gyffredinol. Yr wy f yn gofidio, foneddigion, nad all yr hyn a fwriadaf ddyweyd feddu pwysau gwybodaeth ymarferol o'r eiddof fy hun; ond caf ddyweyd o ba le y cef'ais íy nefnyddiau. Iiydd nni dynu eich sylw yn fwy al egwyddor ddyhyshyddiad nag at y cyfaddas- rwydd o hyny. Cyn ini arieru un drefn i sychu, dylem ystyried pa fath dir sydd yn gofyn hyny. Yn cynfaf, dyweduf y cai tir sydd yn pwyso ar ìsweryd cryf, cieiog, nid yn unig lesad drwy ei ddyhysbýdd'j, ond y rnae yn gofyn gwneyd hyny cyn y gellir ei drin i fantuis. Y mae pridd o'r falh yma yu gofyn cael ei drumio rnewn tiroedd cul, a dylai y cwysau gael cu taflu allan yn dda cyn ei gnydio, ac y mae, hyd yn oed yr amser hwnw, yn wlyb dros ben, ac yn yspyugatdd, ar dymhor lhith. Mewn canlyniad hefyd o daflu y pndd i fyny vn nghanol y t.r, y mae jn oaei ei wncyd yn fasach tu a'r rhychau, a'r hyn, gyda'r gwlybarnaeth yn y rhych ei huu, a theueuder y pridd ar bob ochr iddo, a wna i rau fawr o'r cae, gael ei drm yn ddifudd, y Hafur a'r had i gael'eu treulio heb un ad-daliad cyfatebol. Y mae hyn yn fwy nodadwy pan ddygwyddo y tir fod \n isel. Tir o'r rath yroa sydd yn wlyb, fel y tybir, oddiwrth ddwfr arwynebol. Nid oes dnn tebyg ì un spring ned'.duol y>-> peri i'r tir fod yn wlyb barhaus yn agos atynt; ond, ar ol gwlaw gwelir y nwfr yn sefyll dros dro yn y rhychau, hyd nes y rhed ymaith, y llyncir, neu y mygdenhir ef yn araf, gan adael y tir mewn cyflwr gwlyb, oer, ac yspyngaidd. Yr achos fod y tir yn ymddimgos fel'hyn, yw oâerẃydd fod yr isweryd yn Uawn eisioes o ddwf'r sefyll; canys pe buasai yn sycii ac yn fìn-dyllog gweith- lasai dwlr y wyneb ti ftbrdd i waeted, a buasai y tir wedi sychu. Yr wyf yn dymurio yn nùliduol arnoch gadw hyn mewn golw^r pan ddeuaf r son am drainio dyfn, a'r hynaalwaffi yn draim'O hollol; oblègyd nid oes un camgymenad mwy dinystnol na hwnw a wneir mor gyffredin, sef, gwneiithur drainiau bas arwyneboì er cario ymaith y d'wfr arwynebol hwn, fel y geìwir efy Wrth son arn dir fel hyn, gosodwn o i lawr fel rheoì, lle bynag y hyddo eisiuu ftbsydd a rhycHàu iV dwfr, fod eisiau dyhysbyddu. Os bydd y dwfr, yn lle cael ei leibio ar unwaith tel y syrthio, yn sefyll, neu yn ríiedegary wyneb,y mae hyn ynddigon o prawffod yr iswçryd yn l.'awneisioes o ddwfrarosol—v peih niwyaf niweidiol yn y byd i hydyfiant. Y mae yn wiry gwnaceftyl agerdtioar glai gwydn, ínewn cyflwrgwlyb, wneyd tyllau corbyllaidd,y rhai a ddaliantddwfr dan unrhywamgylchiadau,*ond*auy gwnai y fath dir, pe cai «i ddyhysbyddu yn iawn a'i iswerydu, redeg yn sych ohOoo el.buD aeẅa 7*>ì*Z>>