Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AMAETHYDD. Cyf. II. SADWRN, EBRILL 4, 1846. Rhif. 4. DAHLITü AR DRINIAETB PYTATWS METHIEDIG, AC AR IIAD ERBYN BLWYDDYN DDYFÜDOL. Gan Dr. Lyon Playfair, Fferyllydd y Gymdeithas Amaelhyddnl Frenhinol. (Parhad o'r Rlufyn diweddaf). Y mae pawb ohonoch yn gydnaby' lus â'r modd o dynu syth o'r bytaten. Y mae hyny yn gynhwysedig rnewn gratio y bytaten %'i golchi gyda dwfr. Y mae y syth, megys y dangoswyd rnewn darlith o'r blaeu, yn cael ei :archaru mewn celloedd ; ac wrth ratio y bytaten byddwn yn rhwygo i lawr welydd y celloedd, ac yn rhyddhau y mymrynau bach o syth ohonynt. " Y mae y rhai hyn yn annatodadwy mewn dwfi oer, ac nid ydynt yo gyffredin yn fwy na 1-200 o fodfedd o dryfesur; o ganlyniad, pan dywalltw;. y clamp (mass) gratiedig ar lian bras a'i gynhyrfu mewn dwfr, rhed y mymrynau crynion hyn drwyodd, tra yr erys y mân-edafedd prenaidd a rhanau cyfan- soddol ereill gwelydd y gell yn y llia->. Ymddengys y syth fyddo wedi rhedeg drwyodd fel yn cael ei arliwio yn barhaus â'r defnycl afiach, ond gellir symud hyn ymaith â thri golchiad neu bedwar agadael iddo waelodi. Gellir cadw y syth hwn, wedi iddo sychu, am unrhyw hyd o amser. Y mae yr hyn fyddo yn aros tr y llian yn cynwys swm mawr o ddefnydd maethlawn, daw yn fuan i 'stad bydredig, a phâr la 'er o anghyfleusdra yn nghymydogaethau gweithdai syth mawrion. Yr oedd y niweidbeth h.n mor fawr yn Paris, fel yr ymdrechwyd i'w droi i ryw ddefnydd ymarferol, a chafwyd allan eifod yn y 'stad yma o ddadgyfansoddiad, yn wrtaith rhagorol i dir, yn enwedig, pan gymhwysid ef yn ei 'stad wlybyrol drwy fwydo y tir. Y mae wedi bod yn cael ei ddefnyddio yn ddiweddarach i borthi anifeiliaid ac atebai y dyben yn dda; ac nid ym- ddengys hyn yn rhyfedd, pan gofiom ei fodyn cynwys holl lyd annatodadwy y bytaten. Dangosai dosraniad o fywionyn (pu/p) sych a gafwyd fel hyn ei fod yn cynwys 6 yn y cant o lyd,yr hwn a rydd iddo oddeutu haner maeth ceirch. Ein trafferth ni a ddylai fod i gynhilo y swm mwyaf o'r rhanau gwerthfawr o'r pytatws drwg. Os gellid rhyddhau y bywionyn oddiwrth yr afiechyd yn liawdd, byddai yn feius i'r eithaf beidio a'i gadw. Y mae yn dygwydd, fel y mae y goreu,"fod y rhan afiach o'r bytaten, pan fyddo heb sychu llawer, yn holìol ddatodadwy mewn dwfr; neu yn y man Ueiaf, yr hyn sydd yr un peth, fod y rhanau nad ydynt yn datod mor ysgafn, fel y gellir eu symud yn hawdd oddiwrth y rhanau iacli drwy dywallt y dwfr ymaith. Gan mai fel hyn y mae y peth yn bod, gallwn gael agos yr holl ranau gwir werthfawr\o bytaten ddrwg drwy yn unig ei gratioa'i chynhyrfu mewn dwfr. Y raae y rhanau afiach yn datod yn y dwfr, a syrth y bywionyn a'r syth gyda'u gilydd i'rgwaelod. Rhaid tynu y dwfr lliwgoch ymaith yn bresenol, a rhoi dẁfr glân yr. ei le: rhydd y golchiad hwn, os arferir ddwywaith, neu yn y man pellaf, dair gwaith, gymysg o fywionyn a syth, yr hwn pan sychir a phan felir ef a rydd flawd tebyg o ran ei liw i flawd ceirch. Y mae Professor Liebig yn arganmol cynllun da iawn, drwy yr hwn y gellir cael oil of vitriol: y mae yn gynhwysedig mewn slisio y bytaten,a throchi y slisiau mewn dwfr fyddo yn cynwys digon o sulphuric acid i beri iddo fod yn ddigon amíwg o sur i'r chwaeth. Rhaid golchi y slisiau wedi hyny gyda dwfr yn fynych, oherwydd fod yr acid yn glynu yn bur gyndyn. Y mae ychwanegiad acid at ddwfr yn ddefnyddiol, yn enwedig, pan fyddo yr afiechyd wedi sychu llawer i fewn. Yn y rhan fwyaf o engraffau, hyd yn oed pan arferir dwfr ei hun, nid ydyw yn rheidiol ini ratio y bytaten fel y byddwn wrth wneyd f yth : digon yw ei thori yn ddarnau, yr un fath ag y byf * maip neu bytatws i anifeiliaid. Yr unig ddrwg sydd yn gysylltiedig â hyn yw sy/ yr albumen datodadwy. Gad fod yr albumen yn cael ei gario ymaith yn y dwfif olchi, y mae un haner o'r defnydd gwir faethlawn yn colli fel hyn ; ond pan arferwj o wneyd syth ac esgeuluso y bywionyn, bydd yr holl ddefnydd maethlawn yr ac ni chawn ond syth yn unig, yr hwn ar ei ben ei hun nid ydyw yh gymhv" anifeilaidd. Y mae amryw gynghorion ereill wedi eu rhoi i droi pytatws afiach i ymbc