Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YE AMAETHYDD. Cyf. Ií. SADWRN, 10NAWR 3, 1846. Rinr. 1. LLYTHYR VI. DYHYSBYDDIAD DWFR ODDIARWYNEB TIR TRWM. Syr,—Y rnae yr amryw a'r gwahanol dybiau sydd yn bod yn ngliylch dyhysbyddiad perffaith,yn fy argyhoeddi fi fod ymarferiad heb drefn, fel Uong heb gwmpas, yn beryglus, ansicr, a chostus. Gan f'y mod wedi tori, yn ystcd y blyneddau diweddaf, gydag etîaith, driugain milìdir o drainiau, dodaf ger bron ddangosiad dosbarthiadol, yr hwn a amlyga ei weithrediadau, ac a esyd yn eglur &llau yr hyn wyf fi yn feddwl yw y dull o ddyhysbyddiad perffailh. Gan fod fy ngweithrediadau yn wahanol i'r dnll cyffredin, yr wyf yn erfyn am gael gosod fy eg- wyddorion a'm hyraarferiadau fel testyn holiadol, cyraeradwyol, neu wrthodol. Y mae dyhys- byddiad yn belh rhy bwysig o lawer i gael llonydd yn hwy. Gwna y Royal Agricultural Sociely les hanfodol cyhoeddus drwy benderfynu y pwnc. Athrawiaeth 1. Dylai, mewn dyhysbyddiad perffaith, gwlaw deudddeng awr hidlo a gadael y tir mewn Uai na deuddeng awr o'r amser y byddo y drainiau yn dechreu gweithredu, y gwahaniaeth mewn amser i fod yn gyfrdal i'r cyfartaledd o ddwfraddewisa y ddaiar gadw at ei gwasanaeth drwy sugniad eu gwreiddiau. 2. Er cyraedd hyn, dylai yr ar'wyneb danddaiarol dyllog fod agos yn gymaint a'r wyneb sydd i'w sychu, megysos bydtJai y darn i'w sychu yn un llatheu scwar, dylai oclirau a thop y draen ibd yn arwyueb er hidlo cyfartal i naw troedfedd arwynebol, hebyr hyn a ganiateir i'r pwysedd. 3. Fod arostad dwfr yn y pridd yn bwy nagyr arosai drwy sugniad y gwreiddiau, yn niweidiol, mewn ystyr fieryllaidd a chelfyddydol, yt» achosi anwastadrwydd, tewedd, a gwaddodoîiaeth. 4. Y gwna y ddaiar a'r gwreiddiau grynhoi, o'r dwfr fyddo yn pasio, y gases y mae perthynas rhyngddynt â hwy, ac o'r rhai y byddant yn amddifad. 5. Y dylai fturf y draen fod yn ddyfn ac yn gul, er caniatau yr arwyneb fwyaf o hidliad am y gost leiaf, a chynyddiant daiar ridyllog, gymwys "i lysiau—nid all dim anifeilaidd na llysieuaidd fy w mewn is-weryd gwlyb a thew. 6. Y dylai y defhydd i lenwi y dramiau gynwys y parhausrwydd mwyaf, gyda y gallu lleiaf o sugniad gwythi'enog. T. Y dylai, lle yr arferir pibelli, eu defnydd fod yn barhaus, ond rhidyllog; eu ffurf heb fod yn grwn nac yn scwar, ond yn ddyfn ac yn hir-gul, yr amcan yw cael digon o arwyneb rhidyllog. 8. Ygwna cerig mân'crynion, caled, gyda phibell drostynt,0 ateb er cyraedd yr holl fanteision gofynol, sef, yr anmhosiblrwydd o dagu â'r pridd, gwrthwynebiad pwysau yn yr ochrau, absenoldeb ■ sugniad gwreiddiau drwy fod y cerig crynion heb feddu tuedd gelfyddydol at y dwfr, ac heb gynwys Hawero wrthwynebiad iddo yn ei lwybr. 9. Fod mynediad dwfir bob amser drwy bibell yn gyfiymach na'i bidliad drwy y ddaiar, neu adefnydd y bibell. 10. Na ddylai un draen fod dros 100 llath o hyd, (byddai deg a deugain neu driugain yn well,) »eb agor j brif draen o fvry o faintioli. Os bydd y draen yn llawn raewn nn raan, araía hyny ddy- "'dliad. . ŵ .. -f;•.,. 11. Na ddylid byth arfer gwellt, perthi, nag un defnydd darfodedig aralLmewndraen. V ..' 12. Dyfnaf fyddo y draen, goreu i gyd fydd y cnydau ; ond ni ddylary draen byth, mejwrr^TpJ^ atögylchiad, fod yn nes m deunaw modfedd i'r wyneb. £*r>îŵtò££3^^ ' 13. Dylai fod arweinydd i bob 300 Uath odrainiau, i roddi iddynt bob cyfleusdra. f-: ■'^ŷ^f^^'^% j '* ff l4' ^ ^$N M ^03 aSorec* (ono< ""* clawdd) i bob saith neu wyth erw drainiedig, ^|Ŵ^^^Hv-VŵÌ ; «osydd yw "yr achos fod Ilawer ó drainio roor anefteithiol. Bydd ystíydoedd hirion,:«ùŵ^M||\^|^ S tt • • — -—■'•*: í|P^Wff ^-H * b ^lyd. 14,1844.—Hẃyrach fy mod yn cyfeiliorni wrth ddodi y bibell ar y top, on(Ì2yfc~B" ỳn dda rnewn yroarfériad. Ÿr wyf yn sicr o un pèth, tra y ma^y róhob òcbr, fod ei ddyfodiad chwyrnaf yo ngwaelod y draen, fie^ R^eled eibod yh ateb ỳn dda rnewn yroarféríad. Ÿr wyf yn sicr o un pèth^ tra'y ma^ý Wii'rdraraìau yn P^ysau fw>df: