Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AMAETHYDD. RHIF. 4 MAWRTH, EBRILL 1, 1845. Carb. of lime yn Humus yn y cant. y cant. Gwerth. 10 78 ychydig o 60 swm yn 00 nihob un. 40 DOSRANIAD FFERYLLAIDD YMARFEROL O BRIDDOEDD. {Parhad or lihifyn diweddaf) Tir Haidd.—Y tir goreu i haidd yw tir bras, cynes, o farlbridd ysgafn ; ond y mae yn anhoffi clai cryf gwenith, yn llawn cymaint aphridd meddal tywodog. Dodwu ddosraniad Von Thaër o briddoedd i haidd ger bron, yr hyn a gafwyd allan drwy ymchwil amyneddus a phrofiad goleuedig; ac erfyniwn arein darllenwyr edrych yn ol ar eglurhadau y colofnau a roisom, pan ddygasom yn mlaen ei ddosraniad o biiddoedd gwenith :— Clai yn y Tywod yn cant. y cant. Tir bras haidd.......... 20 67 Daeto................ 38 60 Gwaelach eto.........\ jg ^ ( 2o 70 Ceir allan werth cymhariaethol y rhanau gwahanol cysoddol drwy gymhariaeth gyda thir goreu gwenith wedi ei gyfansoddi fel y canlyn :— Carb. of Clai yn y Tywod yn lime yn Humus yn cant. y cant. y cant. y cant. Gwerth. Tir goreu gwenith ..... 74 10 4£ 11| 100 Y mae tir bras haidd yn cynwys y fath gyfartaleddau o dywod a humus wedi ei gymysgu â'i elai, fel ag y mae yn ei gymhwyso yn neillduol i dyfu liaidd a chnydau gwyrddion; y raae, o ganlyniad, yn gyrawys i'r trefniant pob yn ail cnwd o amaethu. Y mae tir da haidd, a chyntaf ac ail fath n<ju beth gwaelachrer idJynt fod yn briddoedd o gyfartaledd teg o dircyfTredin llafur, eto o eisiau carbonate of lime, yn gofyn ychwanegiad o galch neu farl. Rhaid i'r pridd i haidd fod yn fras, llychadwy ac ystwyth, a rhydd oddiwrth wlybaniaelh. Gwelsom lawer gwaith mewn tiroedd pur dywodog, ar ol sychder hir, y cnydau yn'ffaelu, yn melynu, ac yn dyoddef yn dost, ond pe dygwyddai i'r tynihor fod yn ilaith, tyfai haidd yn y futh diroedd, os byddai mewn calon dda ; ond nid ellir edrych arno fel cnwd diogel mewn tir yn cynwys llaii nag o 50 i 65 yn y cant o dywod, a'r gweddill yn benaf yn glai. Tyfa haidd, pa fodd bynag, ardir cryf ystwyth, fyddo yn cynwys cyfartaledd mwy o glai, os bydd wedi ei dvmheru â swm rnawr o ddefnydd cyfansawdd i wellâu ei duedd ymlynol; a gellid sicrhau yr hyfriwedd angeu- îf jidfWy Svmysgiad helaeth ac iachus o ddefnydd calchaidd yn unig, neu drwy gysylhiad â defnydd callestraidd (silicious). Gwna o ddau i dri yn y cant o ddefnydd cyfansawdd chwaledig gynai cnwd o haidd. Er hyny, gwna cyfartaledd o ddefnydd rhanedig pur gYmhwyso pridd mewn fhywfesurigynyrchuhaidd. * V W J V Y mae rhai tiroedd maip neu haidd yn cynwys cymaint ag 11 a 12 rhanau tywod ; ond priddoedd pur wael yw y rhai hyny, ac nid allant oddef tywydd sych. Rhaid i haidd gael pridd cryf, cynes, Mmturiol wedi ei lychio, ei lanhau, a'i wrteithio yn dda; ond bydd y gwrtaith yma wrth gwrs, wedi »od mewn gwaith gyda chnwd o roots, gan nad ydyw yr haidd ond ychydig iawn o araser yn y laaiar, (yn fynych dim ond uaw wythnos rhwng yr hau a'r tori); a dylai y cnwd o roots fod wedi Eu • i jta ynîai,h bob amser ar y cae> ac i'1"aradr dddyn yn f«a" ar ol cadwraeth y defeid, fel na pdo ì ddim o'r budd a geir oddiwrth y cagl, fcc., golli, ond íel y caffo ei droi i lawra'i sicrhau y Pndd gyda chan lleied o oediad ag y byddo modd. Y mae o bwys hau haidd ar âr dwymn, a pharotoi y tir i dderbyn yr had gyda'r grubber yn unig. iJylai hatdd gael hinsawdd cynes a sych, a medwyù peth lawer gwaith heb gawod o'r dydd yr uwyd ef; oud y mae yn well os caiff gawodydd naturiol o'r amser yr hauir hyd yr amser yr elo ì'r 'ysen; ond bydd gwlaw trwra bob amser yn niweidiol iddo.