Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR AMAETHYDD^ RHIF. 1 SADWRN, IONAWR 4, 1845. Y mae y cynydd cyflytu a diogel a wnaed mewn amaetbyddiaeth yn Lloegr a Scotland, er dechreuad y ganrif bresenol, wedi gadael y flàrmwr Cyrareig hollol yn mhell ar ol o ran y wybodaeih a'r ymarferiad berthynol i'w alwedigaeth. Y mae perfleithiad amaethyddiaeth yn gynhwysedig mewn codi, o le peuodol, o ran ei faint a natur y tir, y swm mwyaf o gnwd, amy tymhor hwyaf, a chyda y gost leiaf. Gallai fod ffarmwyr Lloegr a Scotland yn mhell, mewn Hawer o ystyriaethau, o gycaedd y pwynt rhagorol hwn; ond y maent yn eu nesâd ato, a siarad yn gyftredinol, lawer o flaen y Cymry. M chyrhaeddasant y fantais a'r rhagoroldeb hwn drwy unrhyw ragoriaeth mewn nerth tneddwl, ond drwy fod yn meddu y moddion i gymharu yr amry w flyrdd o drin tir a arferir* mewn gwledydd ereill, ac mewn rhanau o'u gwläd eu hunain, gyda y flbrdd aarferent hwy eu hunain; ac wëdi hyriy impio, megys y rhanau goreu o honynt, ar eu cynlluniau eu hunain. Mewn geiriau ereill, i gyfleusderau helaeth a gafwyd i sylwi ac i gymharu, y mae flarmwyr Lloegr a Scotland yn ddyledus am eu rhagoriaeth, ac nid i ddim achosion ereill. Er rhoddi cyfleusderau cyffelyb i ffarmwyr Cymry, y mae meddianydd a chyhoeddydd y 'Carnàrvon a'r Denbigh Herald' wedi dechreu y cyhoeddiad presenol, yr hwn a fydd yn ychwanegiad misol at ei Newyddiadur, ond a eliir ei'gael hefyd ar wahan ; ac y mae efe yn dra sicr pan ddygir ffbrdd y Saeson o drin tir yn eglur i'r Cymry, yn eu hiaith eu hunain, y tyna hyny sylw priodoî, ac y bydd yn offerynoí i gael gwellâd mawr yn y dull difFygiol o drin tir a arferir yn Nghymru. /■:.<! Nid dybèn y cyhoeddydd yw newid yn hollol y dull o ffarrcio a arferir yn bresenòl,ond rhoddi yn nwylaw a arferir yn y cymeryd y gwahaniaeth cyraedd yr amcan hwn, yn bwriadu casglu°yr holl wybodaetha'allo, o'r amryw weith ar ffurroio a gyhoeddwyd yn Saesoneg, ac a gyhoeddir mewn cyhoeddiadau ereill; a ofalws i wahanu, ac i adael heibio, bob peth na wna y tro yn Nghymru ; a gosod ger bron llenwyr., yn fyr, ac mewu modd dealladwy ; naill ai drwy dalfyriad, neu gyfieithiad e°lur, fel y yr etyb y dyben goreu, pa beth byoàg yn nhriniad cyffredinol y flhrm, neu bethau cy""^ perthynol i fiarmio, neu a.gymhellir gan wir ffarmwyr ymarferol, ag a dueddo i fwyhau ey tir Cymru, a gwellau amgylchiadau y ffacmwr Cymreig. Gan. fod Ilwyddiant mewn ffarmio yftymddibyuu cymaint ar drefniadau gofalus y y mae ar swm yr arían a roddir allan, bydd yn un peth gan y cyhoeddiad hwn bwyi dro i dro, pa beth bynag a ystyrir yn eisiau mewn cynildeb priodol, nid yn unig wrth ond yn y dull o lafurio, ac mewn casglu a defnÿddio gwrtaith : gwneir hyn drwy gyhoed teilwng o gyhoeddiadau y " Gýmdeithas er Taeníad Gwybodaeth Ddefnyddiol," y mvvyaf ymarferol o gynydd amaethyddiaeth Brydeinaidd, ac o leoedd ereill abl i wybodaeth a'r celfyddydau amaethyddol yn mysg ffàrmwyr Cymry. Wedi rhoddi fel íyr, hysbysiad yn nghylch yr hyn a fwriedir ei gyraedd drwy y cyhoeddiad hwn, ystyrî cy'!°f^^yj|d nad oes eisiau iddo ymhelaethu yu bresenol, gan fod digon wedi ei ddyweyd i r arddeall i'r darllenydd ei fwriadau; bydd iddo,gan hyny, derfynu y sylwadau hyn. Er fod y cyhoeddydd yn proffesu y gwna ddethol, talfyru, a chyfieithu y pethau goreu o ymarferibn y Saeson a'r Scotiaid, eto derbynia, gyda diolchgarwch, bob cynorthwy oddiwrth drinwyr tir deallus yn Nghymru hefyd; oblegyd ei ddyben yw rhoddi pob gwybodaeth leaol mewn trin tir ynughyraedd y Cymry. Y mae yn amlwg i bawb ein bod ni ar dir' cadarn, pan y dywedwn fod perffeithiad amaethydd- iaeth yn gynhwysedig mewn codî y cnwd mwyaf, am y tymhor hwyaf, a chyda y gost leiaf. Byi'' i draethodau wedi eu hysgrifenu yn eglur, yn ymarferol, ac yn dda, ar drefniad yfarm-yard, codiT y najH gnwd ár ol y Uall, yr amryw ffyrdd o ddiwyllio,—mazu a meithrin anifeiliaid, cynyrflt, gwellad mewn offer hwsmonaeth, &c., gael ein sylw yn feunyddiol: ond nid vn ormodol, er taflu pob peth arall bûddiol o'r tjeilldu.