Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CÍÍONICÌ CENIÌÀDOL TACIIWEDD a RHAGFŸR, 1816, A bydd yn y dyddiau dhcedd'àf'fod mynydd tŷ yt, Arghcýdd widi ei òaroítôi yn mhen y bryniau ; á'r holl ei barottèi yn mhen y mynyddoedlì àc) yn ddỳrchafedig gorùiCcìi " gcnhedloedd ä ddylifanl atto< ' ;^ J \ .Esay.- ÌVXaWR iaŵn yw 'r achos ò lawenýdd a dîolcbgarwch yfì y dydd- iau hyn, oblég-id cỳhoeddiad a llwyddiant yr efengyì dràgywỳddol yn y byd cenhedlig'. Y mae yn wîr, yn mron bob peth â ellid ei ddys- gwyl o'r nef 'a'r ddaear yn cyd-weithrédu tu ag ^t ddwyn oddiamgylclt y dibenion gẁerthfawra gogruieddus yrria:—Drysâu mawrioh agryfn- nms sy 'n èáel èu ha°:or: amryw o Loegr,-a rhaî o Gymru, á gwled- ,vUlj£>.—^uty ....uuuu. »;»•«« i« " "»»• i.gyfrannù a gẃeddío ejr cýh- nydd y gwaith da : a dioîciriddo, diolch, !' y mW.efe o'i'ras yn cor- oni â'i fendith ein llesg, ond ewyííysgar'ymdrechiaclau gartref ac oddì cartref. Y newyddion,ò Ynysoedd y Môr Deheuol, ac yn enẃedigi am fynediad y brodyr Read, Ẅilhams, Tzatzoo* &c, i Çdŷrarìa, sydd dra rhyfedd.a.chysurus tu hwntiddim a glywyd .am'iasn.0 e.t pan.y decbreuodcí y,Gymdéifhas Genhadol ar ei gweithredìadíiu: cah- moladwy â bendigedig. . - • ^ ■ ÀFWUCA. ! )'r hyii à ganíi/n sỳ .r'tín' ö IjJ- th'yr oddiwrih MhTflOÚ', d ddyddìwỳd yn Cape Town, Gorph. 13^, 1816. ' '' Yr wỳf.ncwýdd ddýchweìyd o &imQnts Iìayrlìc cymmerais ífy nghenad â'r biodyr Townley, Kkith, Knill, Reeye, Ren- deh, a Mead, ynghyd a'r chwi-> orydd sydd wedi ymroddi i'r Gen- hadueth. Ni árosasant yn AJf'- rica.ond chwe diWrnod, ac a hwyl- iasant ymaith ar y lOed o'r rbîs yma. JN'id wyf yn meddwl fod un ìlong yn' nofio; y- dyfnder, er pan bwyliodd y Duff o Loegr, yn cymrwys cynnifer Ó Genhadau a'r lllIIF. VII. G Mbirá. Ý raae árnî 13 yn per- thýu i'r Gymdeithas ''Genhadoj^. 2 i'r Bedyddẃyr, a 3 í Eglwy's T.oegr: y cWbl yn 18. Pan ddaetli- aht i äîr, ysgrifenodd fy hên gyf-J aill Mr. Keith àttaf, a phrysurais i'w cyrchui'r Cape. Cefaishwynt gydâ eu gilydd, yn nhŷ milwrdefo-». sionol, ynymbarottôi i addòli Duẁ« A'r gais Mr. Townìey darfui mi ei£ hannerch, oddiwrth Act.'2.>15. '.' >Y rhai pan roelodd Paul efè a ddiolchodd i Dduic, aca gym-* mèrodd gŷsur." Ar y Sabbath» buom ÿn gyfrannog, gyda'n gilydd o $wpper yr Arglwydd. Yr wyf , yn. deall eu bôd . yn cyfrannogi o> Swpper yr Arglwydd tra arfwrdol y Uong, yr Eglwyswyr, y Bedydd-*