Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CTRONICL CÈNHAE>OL * AM GORl'HENAF AC AlVST, 131Ó\ \ ■ i ii •" Fel dyfroedd oerion i enaid sychedig, yw nercyddion da ó wlad belt. Solomon. I Pedair Preoeth, a bregethwyd yn Llundain, yng Nghyfarfod bly- nyddol y Gymdeithas, yn iMai diweddaf, gan y Parchedig Meistriaid Brown, Fletcher, Townsend, a Julian, ydynt wedi'eu hargraffu. ynghyd a Hanes Blynyddol y Cyfarwyddwyr, enwau 'r Cydroddwyr» Cyfranwyr at Gynideithasau Cynnorthwyol, Casgliadau Cynnulleidfaol, kc. Y Pregethau a'r Hanes i'w gwerthu am Dri Swllt. GEIRIADUR CHINESE. Fe ddŵnfonodd Mt.Morrison i Loegr 500 o Gopiau o'r Rhan Gýntuf e'i Eiriadur Chinese a Saesoneg. Y gwaith hwn a gynnwys 4 neu 5 ílyfr pedwar-plyg, ac a argraffir yn Macao, dan nodded, ac ar hollol draul yr Anrhydeddus East India Company-; y rhai yn ol cadw nifer, ueillduol iddynt eu hunain, a roesant y llejll i Mr. ÍVIorrison, fel gwobr am e[ fawr lafur yn cyfansoddi y gwaith. Y mae cyfeillion yr Awdwra" sy'n gwerthu 'rGeÌTÌadur yn Lloegr, yn ymrwymo ha bydd y cwbí ddim dros JJdeg Gini. Pns y Rhan I. y w hanner-gini. Rhan o lythyr oddiwrth yParch.R. os iddo ef, y byddai felly yr un Morrison, aryr achlysur o Ar- modd yn China." . Mr. Morrison graffu'r Testàment Neiiydd yn ar ol rboddi gwahanoÌ resyrnau a iaith y Chinese. * r chwancga gan ddywedyd, " Fe Canton, Tach. 4, 1815. vmdde"ë"S oddiwrth. hyn, fod y_ F , s . f«»ta's y« f-r o ochr Ystrydeb, yn J J J gymmamt ag<y. gellir argraffu 50 " Any gofyniad a roesoch attaf, neu 100 o Iyfrau ar y tro, fel y b'o Pa un rattafyrargreffidyrYsgryth- eu heisiau; 'aítíefyd os bydd yrar- yrau sanctáidd yn Chinese, gyd âg graffyddiaeth'un waith yn gÿẁir, y ystrydeb coed, neuargraff Iythyrru- mae 'n aros'yn barlmus ìeliy / a ausenglo fettel? Mi gymmerais phan y gadawyf y wía;d; fe 'éjíír farn Argraffydd. y Cyd-fasnaeb- gHdael y cyffion fb)ocks/*r'oi, a'r wyr, Mr. Thoms, yr hwn a ddywed Ysgrythyrau sanctaidd gael eu har- osydys yncael fod ystrydeb o-fet- graffu heb un penglvò gyfeilioruad.' telyn rhattach yn Lloegr, i argraffu Fe: ellid hefyd eu dltŴpn i Unrhyw' 'r Yagrythyrau, ei fod yn ymddang- le árall, í gyffiniau RWtà\ os mvh- Rhjf. v. E }JM J