Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL CENHADÓL AM MAI A MEHEFIN, !Bì6. Fy tnrodyr an.wyl, byddwch sicr, a ditpnmod, a hclaethion yngiiaith yr Ar* glnydd yn uastadol; a 'chui yn guybod nad yu, tich llafvr chwi yn ofer yn yr Argluydd. Paul. YR EILFED AR HÜGAIN GYFARFOD CYFFREDIN GYMBEITEAS GENHA&ÖL, A ÖYNHALIWYD YN LLUNDAIN, ak yr 8ed, 9ed, a'r IOed o fai, 1816. Gyd á llawer o hyfrydwch yr ydym yn rhoddi i'n Iliosog ddarllenwyf hanes byr am weitbrediadau y Cymdeithas Cenhadol yn eu diweddar (lynyddol Gyfarfod, yn yr hwn yr oedd yr un sêl sanctaidd am ddych- weliad y Cenhedloedd yn cael ei ddangos, ac a fywhaodd y corph Crist'» nogol hyn er ei ffurfiadyn y flwyddyri 1795. D Y D D M E R C H E R. CAPEL SURRYj Yn y ty cynnwysfawr hwn yr ocdd cynnulleidfa helaeth wedi cyfarfod. Ar oî i'r Parch. R. Hill, gwcinidog y lle, ddarllen gweddiau 'r EglWy* vSefydledig, fe wcddiodd y Parch.T. B. Bull, o Nercport Pa'gnel, heb lyfr. Yna fe bregethodd y Parch. Joiin Browne, o Cheltcnham, óddi- wrth Esay l.w. 1, " Ceisiwyd fi gan y rhai ni ymofynasant am danaf,''* &c. Y brophwydoliaeth hyfryd hon a ystyriwyd gan y pregethwr me- gis yn gosod o'n blatn 1. Y cyfnewidiad mwyaf pwysig a dymunol, sy'u awr yn cymmeryd lle yn ngwledydd y ccnhedloedd; ac yt> 1. Y modd- >on trwy y rhai y mae Duw yn dwyn hyn oddiamgylch. Dan y pen Cyntaf y dangoswyd y budd o anfon i blith y paganiaid wybodaeth am Iytbyrenau, hwsmonaeth, y celfyddydau defnyddiol, &C. ond yn fwy neill- duol am y gwir Dduw, frl y mae rhai o'r mwyaf truain, dirmygedig, a diystyredig o'f hiliugaeth ddynol yn awryn cyflym gyrhaedd gwybodaeth ysgrythyrol a phrofiadol o Dduw. Yn Ail efe a y«tyriodd y moddion mae Duw 'n gweithredu 'r cyfnewidiad gwerthfawr hwn. ' Wele fi, wele fi! &c.' Dangoswyd mai gweinidogaeth yr Efengyl, gair y cymmod trwy Iesu Grist, y mat Duw wedi ei ordeinio er iechydwriaeth dyn colledig, trwy 'r hyn y cyflawnwyd llawer mwy mewn tymruor byr, nag a wnaed trwy holl ymdrechiadau Ilywodraethwyr, philusophyddion, a phrydydd- ion y byd cenhedledig; fe wnaedniwy o ddiwygiadau trwy nerth yr Yspryd Glân ar syml bregethiad Crist wedi ei groeshoelio, mewn un tìwyddyn, ar ol esgyniad Crist, nag a wnaed erioed o'r blaen !—Diwedd- wyd trwy weddi gan y Parch. Mr. PalMer, o Uomscy. TABERNACLE. ' Yn y prydnháwn yr un dydd, cynnulleidfa fawr a gyfarfu mor gynnar Rhif.it. D