Skip to main content

î ÖWTLIWE. Rhif. 27. E£RÎLL, 1872. Cyf. & LLYTHYR 0 AMEEICA. Y PÀRCH. D. W: MORRIS AT Y PARCH. B. BYANS, CASTELLÎíEDD. <J NWYL Frawd Evans,-—Er pelled yw America o ä Gymru, nid hawdd yw i'r Cymro ollwng ei wlad1 <*y dros derfynau y oof. Mi welais y Gwyliwr am y mis diweddaf; darllenais eich enw ar ei amlen, a meddyliais y dylaswn anfon gair atoch. Mae tíaer- iyrddin yudygymtnod â'r Gwyliwr yn well nâ Chvym- afon, ao yu mhell o flaen Aberdar. Ac er nad yw Myrddin yri rhifo myrddiwn, mae y Gwyliwr yn gweìed hawddfyd yn Heol Awst, er mai yn Heol-y- Dwr y carai aros. Pethau a wyddoch yw hyn'oìí; oud rhaid' hela am newyddion, a nyddu hanesion, a'u danfou gydayjnór, gan nad oes un ffordd drösy morfa^ y^maes, na'r raynydd. 1. Ámy tijwyid.—Yma y dydd hwn, y mae yr hîa yu llymaoh nâ'rllynedd, ac yn oerach nâdimafuyma; eleni yn Chwefror, yn Ionawr, ac yn Rhagfyr. Métha dynioti yri -y Máwrth hwn gerdded allan i angladdau heb guddio y trwyn, gwisgo y talcen, anoddi y clustiau- gyida gofal cyfoil. Mae pob ci yn caru y tâu, pob oath yncadw yr aelwyd, a phpb un o'r ddäu yn meddu' tfýdd fawr yu y fflam. Mae monwent> LìangyfeÌach yn aélwýd eynhesrwyddyn ymyt hinsaWdd y gòrileŵin. Mae/marwolaeth yn lladd lluaws yma, y dWymyn dduyw y cenedwr, a phlant gan mwyaf yw y lìadd- edigión. Aeth chwecb o dai mawrion ar dân yma Bòs ' "Wener, y cyptaf orFawrth, ac yn eu plith yr òedd y tŷ hyuaf ýu y ílle. Meddytíais wrth edrych ar eu malur- ion^am>yr ymadrödd, •' Mi a darawaf y gauafdy, a'r