Skip to main content

T G¥TLI¥K. Rhip. 25. CHWEFROR, 1872. Cyf 3. GAIR AT AROLYGWYR EIN HYSGOLION SABBOTHOL. CYFEILLION ANWYL,—Y mae ein ymdrech W i wneyd y Gwyliwb yn ddefnyddíoî i bob dos- •* parth o'i ddarllenwyr; ac yn neillduol felly i ddeiliaid ieuainc ein Hysgoüon Sabbothol. Ond i ni Iwyddo i gael y plant yn blant daf bydd diwygiad annirnadwy er gwell yn yr oes nesaf. Am hyny bydded i ni wneyd hyn a allom i ddifa y duedd a'r arferion drygionus o'u heiddo, a'u cael i goleddu a gwerthfawrogi egwyddorion da, yn nghyd a'u dwyn i arferiad. Mae ein cyfaill llygad-graff Y. wedi argymmeryd â gorchwyl pwysig iawn, sef dwyn, yn fisol, wersi a phregethau byrion, a chymhwys, ar gyfer y plant, y rhai a allant fod o lês annhraethol iddynt, ddim ond eu hiawn-ddefnyddio. Yn y Rhifyn o'r blaen, gwelwch " Anerchiad yr Arolygwr i'r Plant;" ac yn hwn gwelwch yn canlyn " Bregeth yr Arolygwr i'r Plant." A fyddai yn ormod i ni awgrymu í'od yr Arolygwyr yn darllen y rhai hyn 'i'r plant, ar ryw adeg gyfleus yn yr ysgol ? G-allai hyny wneyd mwy o ddaioni nag ydym erioed wedi dychymmygu. A phe celai ein cyfaili Y. ar' ddeall fod hyn yn cymmeryd lie, byddai hyny jn gymhellydd iddo i barhau gyda y gwaith defnyddiol hwn ag y mae wedi ei gymmeryd mewn llaw. Tybiwn fod y bregeth sydd yn canlyn yn deilwng o sylw ein Harolygwyr, ac yn werth hefyd ei darllen i'r plant, Hyderwn, Arolygwyr anwyl, y cymmerwch