Skip to main content

Y GWYLIWR Ehif 22. TACHWEDD, 1871. Cyf. 2. DE. MAETIN LUTHEE A'I AMSEEAU. Ganwyd yr enwog Dr. Martin Luther ar noswyl St. Martin, Tachwedd lOfed, 1483, yn Eisleben, tref yn Saxony Ucbaf, Ahnaen. Mab ydoedd i Jobn Lutber a Margaret Lindeman, o deuiu tlawd, ond etto yn dra diwyd. Coedwr oedd Jobn, a mynycb y gwel- wyd Margaret yn ei gynnorthwyo mewn llafurwaith tuag at eimill ycbydig arian i fagu ac i addysgu eu bachgen bacb Martin. Nid anfuddiol i mi ddywedyd mai am iddo gael ei eni ar ddydd St. Martin, yr enw- wyd ef Martin. A oedd St. Martin yn sant gwir- ioneddol ai peidio, nid byspys ; ond gyda sicrwydd duwiol y gallwn ddywedyd fod Martin Lutber hedd- yw yn sant ar fryniau gwynfyd. Yr oedd gan Martin bach rieni duwiol iawn : a'r fatb fenditb yw cael rbi- eni duwiol, na ddicbon undyn ei pbrisio. Yr oedd- ynt yn ymdrecbu, gan weddio ar i Dduw ddwyn Martin bach i'r alwedigaetb effeitbiol, ac iddo gael gwir adnabyddiaetb o Grist yn ddigonol Waredwr i'w enaid. Pan oedd Martin oddeutu chwech mis oed, s}^mmudodd lîhagluniaeth ddoeth y teulu byth- gofiadwy hwn i dref Mansfeld, tua phum milltir o Éisleben; am y bwriadai Jobn gael gwell cyílog tuag at gynnaliaetb ei deulu. Ond er dyfod i Mans- feld, hir y parhaodd Jobn yn dlawd, heb ddim gob- aitb llwyddiant mewn unman; er byny, efe a bar- baodd yn ddyfal i weitbio mewn tlodi a chaledi mawr. Tra yr hyll dremai angen yn ngwyneb ei rieni, chwa- reuai eu bachgen Martin ar y gwyrddlas ddolydd,