Skip to main content

Y GWYLIWR. Ehif 20. MEDI, 1871. Cyf. 2. YE ANGENEHEIDEWYDD 0 DDECHEEU CYFAEFODYDD YN BEYDLON. Y mae amser i bob peth ac i bob amcan dan y nef- oedd; o ganlyniad, dylai pob petb gael ei wneyd yn ei amser—par liyn i bob petb ymddangos yn deg, yn hawddgar, yn brydferth, a gogoneddus. Fel hyn y mae yn y byd materol; mae tywyllwch a dystaw- rwydd yn y nos, mor deg à goleuni a bywyd yn y dydd; inae gw.yntoedd, stormydd, ac oerfel rhewllyd y gauaf, mor deg ag awelon tyner a gwres aeddfedol yr haf; ac fel hyn y dylai fod yn y byd moesol— bydd tegwch a gogoniant gweithrediadau hwn yn dyfod i'r golwg i"r graddau ag y bydd ei weithred- oedd yn cael eu cyflawni yn eu hamser. Fel y dy- wedodd Easchi, " fod gwobrwyo gweithrcdoedd da mewn amser da yn deg a hardd ; ac fod gwobrwyo gweithredoedd drwg mewn amser drwg hefyd yn deg ahardd." Gwna Duw bobpeth yn ei amser. Y\Tedi byw mewn unigrwydd tragwyddol yn y mwynhad o'i ogoniant a'i ddedwyddwch ei hun, yn nechreuad amser a gre- odd ddefnyddiau y greadigaeth o'r dyddimdra tra- gwyddol; ac mewn amseroedd priodol, efe a'i nurf- iodd yn ei ddoethineb anfeidrol ac anffaeledig yn drefnus, gan roddi i bob peth ei le priodol a chyf- addas, a gosod y naill ar gyfer y llall. Yr un fath yn ngweithrediadau ei Eagluniaeth fanwl a ffyddlawn ; er ein bod ni yn aml, oherwydd ein mawr anwybodaeth a byrdra ein cyrhaeddiadau, yn methu canfod un tegwch mewn llawer o oruch-