Skip to main content

Y GWYLIWR. Rhif 19. AWST, 1871. Cyp. 2 CYNNYDD Y BEDYDDWYR YN AMERICA. Y canlynol sydd ran o anerchiad a draddodwyd gan y Parch. G. S. Bailey, D.D., ger bron Cym- deithas Hanesyddol y Bedyddwyr Americanaidd, yn Chicago, mis Mai diweddaf. Bydd yn dda gan ein darllenwyr ei darllen, nid yn unig iddynt eu hunain, ond i ereill hefyd, a gallai fod yn fuddiol i'n hieu- euctyd ei chlywed yn eu cyrddau llenyddol dyfodol, &c. Nis gellir lledaenu gormod ar hanesion crefydd o'r fath. Dywediad y Doctor sydd fel y canlyn:— "0"r fiwyddyn 1700 i 1750, mae y Trefedigaethau wedi gwneyd cynnydd cyüym, felly yr eglwysi hefyd. Ar ddiwedd yr amser hwnw, yr oedd eglwysi y Bed- yddwyr yn rhifo 58, cynnyddent yn sefydlog yn agos un boh blwyddyn. Yn y deugain mlynedtì. nesaf, seí' o'r fi. 1750 i 17*90, fe wnawd cynnydd llawer mwy. Yr oedd hwn yn cynnwys tymhor^ y chwyldroad Americanaidd. Yrn flaenorol ac yn ystod yr amser hwn yr oedd cwestiynau gwladol a chrefyddol yn cael eu dadleu o ddifrif, a chymmerodd y Treíedigaethau i fyny arfau i amddiffyn hawliau eu bywyd, eu rhyddid, ac eluniad heddwch. Yrr oedd yr amser- oedd hyn yn rliai cynhyrfus a brofent eneidiau dyn- ìon. Gwasgarwyd goleuni, a gwirionedd, a rhyddid, ac ennillasant fuddugoliaethau gogonecídus. Cyr- haeddodd y Trefedigaethau eu hannibyniaeth trwy gost trysorau dirfawr, perygl, a gwaed. Ond yn y Wynyddoedd hyn cynnyddodd y Bedyddwyr yn eu ueglwysi o 58'i 872, gydag aelodau o 64,975. Yr oedd hyn yn ennilliad sylweddol o ugain o eglwysi ya flynyddol, yn lle un yn fiynyddol fel yn yr