Skip to main content

Y GWYJJWR. Rhif 8. MEDI, 1870. Cyf. I. GAIR AT AROFYNWYE. Yn y Tymaen, plwyf Llanedam, Morganwg, ymae lien wraig weddw o'r enw Mary Williams yn byw, yr hon sydd wedi arofyn am fiynyddau hir-feithion i ddilyn yr Arglwydd Iesu. Dydd Mawrtîi, Mehefin 1-ieg diweddaf, yn ol cyhoeddiad, pregethodd y brawd W. Williams, Rhos, Mountain Ash, bregeth fer bwrpasol i'r amgylchiad yn y Tymaen i gynnulleidfa brydferth o wrandawwyr. Yna dygwyd Mrs. Mary Williams, yn ei 78 mlwydd oed, mewn cadair, am na allai gerdded, hyd at y nant gyfagos i'r ty. Wedi hyny, bedyddiwyd hi trwy drochiad yn y nant gan y brawd rag-soniedig, mor ddidrafferth a phe buasai hi ond ugain oed. Rhoddodd ufudd-dod mor brydferth ac a^dfwyn i orchymmyn ei Harglwydd, yn ngwyttd Uawer o dyátion ag a wel- wyd yn ddiau yn un man erioed. Wedi ei chodi o'r dwfr i'r gadair, dywedai yn hyglyw iawn, "Diolch iddo byth," fel i gefnogi pawb i ddylyn yr Oeia* Yr oedd yn bresenol bump o'i phlant, bofe un yn arofyn- j wyr ond yr ieuangaf, yr^jwti sŷflá aelod er ys blynyddau. Derbyniwỳd ỳr'rhag-ddywedig Mary Williams i aelodiaèth gyfìawn i fysg yr eglwys fedyddiedig yn Llysfaen.- Gobeiẅiô y bydd ufudd- dod yr hen chw%pr uchod î galonogi Uuoedd o hen gloffwyr i dafiu eu pyíiau i lawr a dyfod i'r goleu yn rolilaid y £rwaredwr. M Dymunwn ofyn yn laf, i chwi blant yr Ysgol Sab- bothöî, ,&c, sydd yn 'tueddu i garu lesu Grist, a chreryäà, beth sydd yn eich atal i fyned ar ol yr Oen ? A ydyeh chwi yn tybièd y bydd yn haws i