Skip to main content

3» Y GWYLIWR. Bhif 6. GOBPHENAF*1870.' Cyf. I. % ŵitgl fefgìrM- YE YSGOL SABBOTHOL. Y mae llawer iawn wedi cael ei ysgrifenu a'i lefaru ar y testyn uehod oddiar yr arnser y sefydlwyd hi gynt- af; ac hefyd yn yr amser hyny, pan oedd cymmaint o siarad yn ei gylch gyda yr hen gydfforddolion y rhai, mewn cymmaint o dywyllwch (o rhan dysgeid- aeth), oeddynt, y rhan fwyaf yn eu herbyn, o dan y drychfeddwl y byddai yn niweidiol i foesoldeb a chrefydd. Gellir diolch erbyn hyn ei bod wedi ei sefydlu, wrth ei hagwedd flodeuog yn tori allan mewn ffrwythau ysplenydd, wedi, i raddau mawrion, bod yn foddion i roddi goleuni mawr i'r byd o oes i Qes. Y mae gwahaniaeth annrhaethol ar olygfa prydnawn Sabboth yn awr at beth oedd ganrif yn ol, pan oedd y llu yn ymhyfrydu mewn chwareuau niweidiol i gorff ac enaid—treulio dydd wedi cael ei ethol i addoli Duw a diolch iddo am ei drugareddau yn ddi- ddiwedd, mewn oferedd—y dawns a'r bel droed oeddynt wrthddrychau pleser^diniwed; ond pa beth ydyw yn awr ? Gwahanol hollol; er, yn wir (fel y mae gwaethaf y mod<ü^£ mae llawer o anfoesoldeb yn ein gwlad yn awr, m^jà rhai manau, can ddryced a'r amser hwnw ; ond md oes dim 1;ebygolrwydd,» a gosed y llu gyda eu giljdd. Nid oes dim^arch yn cael ei daluÄtóyn ne« y ddynes a fyddo yn tori y rheolau ar yjfBmboth. gan unrhyw berson a theimlad ^aionus o f&^Ëjfei fynwes.