Skip to main content

Y GWYLIWR. Rhif 4. MAI, 1870. Cyf. I. êm$l fefgfttoL* AELODAU CREFYDDOL RHYFEDD—Y PHO- FFESWYR BYDOL A'R PROFFESWYR CY« BYDDLYD. Aelodau tra cliyffredin, di-sêl, a lled ddiwaith, yw y rhai hyny ag nad ydynt yn gwybod ond y peth nesaf i ddim ani synimudiadau eu henwad. Mae yn rhyfedd fod rhai o'r fath i'w cael yn yr eglwysi, ond etto y maent yno. Gofynwch iddynt am ychydig o hanes eu henwad tu allan i'r cylch bach ag y maent yn byw, nid oes ganddynt ddim i'w ateb. Siarad- Wi yn eu clyw am yr enwad yn gyffredinol trwy'r byd, yr ydych fel pe byddech yn siarad tafod dyeithr, neu fel pe byddech yn siarad am ryw fyd ag sydd yn llawer pellach nâ'r lleuad ! Pwy yw y rhai hyn ?. Wel, nid ieuengctyd yr eglwysi ydynt, o herwydd y mae y rhan fwyaf o'r rhai hyn yn darllen, yn medd- wl, ac yn.sylwi ar weithrediadau crefydd i raddau helaeth. Nid ydym yn golygu y menywod, o her- wydd rhaid rhoddi chwareu teg i'r rhai hyn i feddwl cryn lawer am eu cartrefleoedd. Nid y dosbarth tlawd yn yr eglwysi ydynt ychwaith, o leiaf, ar y cyfartaledd; myn y rhai hyn wybod rhywbeth am hanes eu henwad, serch aberthu ychydig geiniogau bob mis o'u hangen i brynu ambeíl i bapyr neu gy- hoeddiad, ag a allant eu darllen, er mwynhau hanes- ion crefyddol. Y rhai y cyfeiriwn atynt yw y rhai a elwir yn aml o dan yr enŵau " proffeswyr bydol," a phroffeswyr cybyddlyd." DynU ddau enw digrif a^ grefyddwyr! Gofynwch i'r "proŵswr bydol" a