Skip to main content

J.D.Leiis "Y GWYLIWR A SAFODD AR Y TWRJ a'r GWYLIWR A A FYNEGODD." J.J.7>..tV Y GWYLIWB: 6EF COFNODYDD MISOL, AT WASANAETH YR YSGOL SABBOTHOL, Y CYFARFODYDD LLENYDDOL, &c, &c, &c CYFROL 1,-1870. ABERDAR: JENKIN HOWELL, ARGRAFFYDD, 18, HEOL-CAERDYDD.