Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRỲSORFA GWYBODAETH, ÈÜRGRAWN CŸMRAËG» RHAN II. IONAWR 1, 1808. «fajMha&ri ii ■• CYSONDEB YR YSGRYTHYRAU SANCTÁIDD : íét, Esboniadau hyrion arrai àdnoäauŷn yr Tsgrythyr Lûn, Gcn. xv. 13. Ecs. xii. 41. Act. vii. 6. 1pVAU o'r testynajü uchod sydd yn erybwyll ddarfocl JL-J i'r ìsraeìiaid wasanaethu'r Aiphtiaid, mewn caethr iwed, bedwar cant mlynedd : yr ysgrythyr arall sydd yn nödi'r amser pendant; sef pedwar Cant a deng; mlynedd ar hugain. Mae'r ysgrythyr, yn fynych, ya cymmeryd rhifedi cyfrgrwri, heb gymmeryd sylw è ychydig rifedi, naill ai islaw, neü uwchlaw. Yn 1 Cron* xxix. 21. darilenwn ddarfbd i Ddafydd deyrnasu yn\ Jíebron saith mlynedd. . Ÿn 2 Sam. v. 5. ddarfod i Ddafydd deyrnasu yn Hebrön saithm/yncád, à^ch'wé' mis„ Felly, ar y íiaw aratí^ darllenwn. ddarfod i'r ÌsraeliaidL fwytta Mäìina ddeitgain mlynedd; Ècs. xvi. 35. yr oedd yr amser ychydig yn fyr ö hynÿ, fel y gwelwri mûi gymharù. Ecs. xvi. 1. gyd 'à Jos. v. 11. JSfum. xxv\ 'è. 1 Vor. x. h , . , ( __ . Sant ÍPaul sy yn dy wedyd, fod rhifedi y rhái ä dörẁÿa gari y Pla yn dair-mil-ar-hugain. Nid yw Moses yn eu gwneuthur yn ddim llai na phedaìr-mil-är ■hugain; c* blegyd y mâe ef yn cynnwys yti y rhifedi hẃn, y rhai hyny a gafwyd yn euog o euiun-addoiiaeth, ac ö her-- wydd hyny a laddwyd gydâ'r clcddyf.—Ond nid yẅ'f spostol yri sôn anà neb oîid y rhai a laddwyd gan y Fia—