Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSORFA GWYBODAETO. N E U URGRAWN C Y A E G, Yn GYNWYSEDIG DAN Y.DEG PEN CANLYNOL I. Traethiadau byrion ar amrywiol byngciau duw- iol a moesol. t1 II. Casgiiadau o bethau no- ' dedig mcwn Hynafiaeth. III. Hanesion am Leoedd Hynocl, ac Adeiliadau heirdd-deg. IV. Ymadroddion doethióh yr hên Gymry, ac add- ysgiad-au mewn aniryw ganghennau o Wybod- aeth. V. Ystyriaethau ar Waith Duw yn y Greadigaeth a Rhagluniaeth, yn eyn- liwys hanes am Greadur- iaid hynod ar y Tir, yn VI. Hanesion Bucheddau Dynion EnWog a defn- yddiol yn eu hoes. VII. Cyfarwyddiadaivbudd- iol tu ag at drîn Tîr, &g. VIII. Gwerth neu Brisiau Marchnadol amrywiol Ei- dclo Masnachoì, megis, Anifeiliaid bywion, . Vîg Ymenyn,Caws,Yd,Lledr, &c. &c. IX. Barddoniaeth hên a ne- wydd; ynghyd aNodiad- au achlysurol ar yr Iaith a Phrydyddiaeth Gym- raeg. X. Coffadwriaetham Ddam- weiniau hypod, a Hys- bysiadau cyffredinöi, &c. y Môr ac yn yr Wry bren. i gael ei gyhoeddi yn rhannau bedair gwaith yn y Flwyddyn, Gan amryw o Wyr Eglwysig a Beirdd, Ttysorfa, aed tros A)fons I dacnu llci dynìon : A chynnal heb achwynion Yr hemaith, hirfaithyw hon ! hyd Wynedd Caernarvon : Argraphwyd, ac ar werthganT. Roberts. 1807.