Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GEDEON ÄEU, DDIWTGIWR WESLEÎAIDD " BETH SYDD GaN DDYN GONEST l'w OFNI V* Cyf. IV. CHWËFROR, 1856. Rhif. 2. "BETH FEDDYÜECH AM GÛHFERENCE I GYRÜRU?" DAETH epistol o dan ÿr enw uchod i'n llaw ddiwedd y mis diwecldaf, a rhoddwn ef ynia yn llawn, er prawf mai Cyhoeddiad agorecl i'r ddwy ochr yw Gedeon, ac wele ef,— " Mr. Gol.—Proffeswch law- er o bethau yn Gedeon, ond y mae yn amheus genyf a ydych yn foddir.n i ddwyn allan i weithred- iad eich casgliad o egwyddorioti, a'ch damcaniacUu lluosog. Dylech gotìo nad oes dim yn nghyfundref'n yr efengyl yn geliyddol hollol, ond y mae y cyfan yn rhywbeth i'w gwneuthur. Soniwch lawer nad ydych am ddinystrio Wesleyaeth, ond ei diiçyyio; nad oes genych ddim mewn golwg ond cael eiu Cyfundeb i fod yn unol â'r Testa- ment Newydd, ac i symud yn rnlaen yn ngoleuni gwirionedd, ries peri i'w cldylanwad gael ei deimlo yn rymus gan yr oes, <&c. VVel, yr ydym ninau yn addef focl eisiau rhywbeth i beri i Wesley- aeth fod yn fwy grymus yn y Dywysogaeth er casglu eneidiau at Grist, peri i'r sainteistedd yn dded- wyddach eu teimladau yn ein gwahanol gyfarfodydd, a chael arian at gynal ein gweinidogion yn fwy cysuius. Rhaid yr addefwch mai bwriadau ei'engylaidd yw y rhai yna ; a'r ffordd sicraf i'w cael yw sefydlu Cymru ar ei adnoddau ei hun, a chael Conference i Gym- ru, ac yna caem ffurfio deddfau i ni ein hunain o:r un natur ag eiddo y Conference Americanaidd, neu rai a fyddent fwyaf cyfaddas i'r Dywysogaeth. Nisgallaf, mewn un modd, amddiffyn *,' anniben- dod yr Annibynwyr," na cheisiad- au eithafnodoly Diwygwyr : credaf fod yr egwyddor gyfundebol yn Fiblaidd, a chynhyifìadau y Di- wygwyr yn annghyfundebol. Mae etn piif weinidogion yn Nghymru yn penderfynu agitato am gael Coni'erence; ac, os gallant, bydd hwuw yn gyfnod newycld yn ein banes, ac yn un gogoneddus, BetU feddyliech chwi am hyu ? " Un o'rHen GonyF/*