Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ö- E î) £ 0 N ; SBU) DDIWÝGIWR WESLEYAIDD "BETH sydd GAN ddýn GONEST l'W OFNI ?" Cyf. IV. IONAWR, 1856. Rhif. 1. TALÜ ÂT Y WEINIDOGAETH; YMAE hwn yn bwynt tyner, yn dyfod mor agos, ac yn cael ei deimlo mor ddwfn gan y gẃei- nidogion, fel y mae ỳn rhaid cael (iwvlaw sidanaidd iawni'w drafod. Bydcl yn amyneddgar, ddarllenydd boneddigaidd, tra y cyflëwn ein meddyliau. Y mae braidd yn ànghredadwy fod unrhyw ddos- barth o ddynion yrí meddu y gradd- au lleíaf o ddùwioldeb, yu galw eu hunain yn weinidogion, ac yn meddu un pelýdr o oleuni gweini- dogaethol yn amddifryn y fath beth. Pan y mae seneddwyr yn barnu bod ganddynt hwy hawl i sefydlu crefydd, a'i gorfodi ar y wladwr- iaeth, nid yw yn ddrwg mawr i osod trethii'w chynal. Ond pan mae yr p'll yn ẁirfoddol, y mae yn anghy- son i orfocli neb i dalu at y sefyd- liad. Gwneir hyn. Y mae arian, i bob dyben a bwriad, yn cael ei wneyd yn amod aelodaeth mewn Wesleyaeth. Nid yw cyfranu at éi chynal yn cael èi adael rawy- ach i reswm, dtlẃioîdeb, a chariad dyn—i'w synwyr, i ddeall yr hyn sydd iawn, i'w ddyledswydd, a'i ddiolchgarwch, nac i unrhyw eg- wyddor ardderchog sydd yn ÿ galon gristionogol. Y mae yn or- ýodol. Ilhaid talu at gynal ý weinicìogaeth, neu ddiaelodi ei hun. Y mae hyn yn cÿfeirio yn ddi- eithriad at bawb a allant dalu. Gwnaed y ddeddf i eíì'eithio ar ryw rai ; onil nis gall beidio âylanwadu ar bawb. Y mae yn gyfTredinol, á rhaid i bob dyn deimlo nad yw mwyach yn aelod gwirfoddol, ond yn aelod gorfodol, o'r gymdeithas Wesleyaidd. Gellir condemnio hyn ag ychydig frawddegau, ond gofynir cyfrolau i ddarlunio ei ddryoedd. Gwir na ddarfu i'r Confèrence fabwysiadu yn fanwl yr hyn a gymeradwyodd y Memorial Committee—" Fod pob aelod a wrthoda dalu y cyfraniadau arferol (ceiniog yr wythnos, a swlít y chwarter) yn y rhestr3 (oddieithi