Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

G E D E 0 N ; NEU, DDIWYGIWR WESLEYAIDD. *' BETH SYDD GAN DDYN GONEST l'w OFNI ?" CYF. III. GORPHENHAF, 1855. Rhif. 7. Y TAD WATKINS. Ei Biikgetii Anoladdol.—2 Thes. iv. 7,8; " Mi a ymdrechais ymdrech dèg," &c. Y LLAFURUS Paulsyddyma -*- yn traethu ei f'arn a'i deim- ladau o ymyl yr lorddonen, inewn inodd grymus, tlws, ae efî'eithiül. Y maent ruor wir, priodol, ac arwyddluniol am ein tad Watkins, ag oeddynt arn Apostol mawr y Cenhedloedd. Gwir nad oedd dysgeidiaeth, athrylith, galluoedd ymresymiadol, cylch llafur, nac yshrydoliaeth Paul i lef'aru oraclau ddiíii wedi eu liymddiried gan Dduw i Mr. Watkins, ond am ei fìydd, ei weddiau, ei ddidwyllder, ei dduwioldeb, a'i ymdiech, yn ol eî allu, i wneuthui' daioni, ac hefyd ei haelioni at achosion dýngaról a christionogol, nid oedd yn ail i neb o'r " cwmwl tystiou" a aeth o'r blaen. Nis gellir cael golygfa rnwy efTeithiol na hon. Dymahèn Apostol, yn mhorth angeu, yn rhoddi ei siars ymadawol i efeng- ylwr ieuangc, am ddiogelwch yr hwn yr oedd ganddo y gofal penaf'. Ni fu erioed fwy o symledd a dwysder. Gorchymyna iddo " yn ngwydd Duw, a'r Arglwydd lesu Grist"—" Pregetha y.gair." Go- t!a am hysbysu bod Jcsu Grist wedi " profi marwolaeth dros bob dyn," a bod croesaw llawn i r penaf o bechaduriaid i gael eu hachub " trwyffydd yn ei waed ef." "Bydd daermewn amseracallan o amser;" saf dros y gwirionedd pan bydd y bobl yn ei wrthwynebu, yn gystal a phan byddant yn ei amddiffyn ; a chymhell ef ar amser cyfî'redin o addoli, ac ar bob amser arall pau gyfarfyddi í\ phechaduriaid ag eisieueurhybyddio i adael eu ff'yrdd drwg. " Gwna waith efengylwr :" cyhoedda iachavvdwriaeth trwy iawn y groes yn ngwydd pawb, ac i bawb a gredant, canys nid oes gwa- haniaeth. Nid oes neb yn gwneyd gwaith efengylwr yn llawn, oni chyhoecjdant fod yr iachawdwriaeth yn fwy na'r môr—yn chwyddo byth, i'r lan, achroesaw i'r duaf ymolchi yn ei waed ef. Yr oedd Paul ar yfed y cwpan merthyrol, a bwriadaDuwi ni gael addysg oddiwrth ddull dynion yn marw. Nid oes neb yn caru mar- wolaeth ddysyfyd a dychrynllyd ; ond y mae rhai felly yn addysgol —i'n dwyn i ystyried ein bod yn cerdded ar ymylon y bedd, ac yu