Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

G E D E 0 N MäC, DDIWYÖIWB WESLEYAIDD. "BETII SYDD GAN DDYN GONEST l'W OFNI?" Cyf. III. CHWEFROR, 1855. Rhif. 2. YMDDYDDANI5N AIl FATEHION WESLEYAIDD. MR. Green.—Boreu da i chwi, y brawd Sliarp. Chwi yw y peisou y dymunWn ei weled. Sut yr ydych chwi y boreu hwn ? Mr. Sharp.—Yn hollol iach, diolch i chwi, syr. Da genyf eieh gweled yn edrych nior wych. Y rnae eich ieehyd wedi gwella llawer er parj ddaetlioch i'r gylclidaith. Green.—Nid oes genyf achos i achwyn. Gan nad ydyeh yn ym- ddangos yn brysur iawn, efallai y Sallaf gael pum' muiiud o ymgorn â chwi. Sliarp. — O cewch, syr : ewch i mewn i'r parlwr cefn : gwyddoch am y lle yn eithat' da. Yr ydym yn bobl gartrefol, ond croesawgar. (Aetltant i mewn eu dau, uc eis- tcddasant i lawr.) Grecn (yn edryeh yn feddylyar ) —\V>1, y brawd Sharp, i ddyfod at y pwynt ar unwaith, ni welais cliwi yn y cyfarfod gweddio arbenig neilhiwr, a theimlwn yu anesmwyth oherwydd eich absen- oldeb : meddyliais am alw, gan fy naod yn myned heibio, i edrych a oeddych yn glaf. Sharp.—Yn ddiau, fy anwyl syr, ni ddarfu i chwi boeni eich hunau i alw yn iinig oherwydd hyny. lir (y mod yn dra rheolaidd yn fy lle yn y capel, eto bum yn abseuol o'r cyfarfodydd cyn neithiwr. Green' ( yn betrusgar).— Ie, frawd, ond y mae yn rhaid i chwi gofìo--------- Sharp (dan wenu). — O ! mi welaf, syr, meddyliaf fy mod yu deall: y mae aruoch ofn fy mod wedi bod yn y cwrdd Reform yn y Town Hall, yn üe bod yn y cyfarfod gweddio. Sharp.—I fod yn eglur atoch, dyna ydyw. Yr oeddech yn arfer bod bob amser yn Wesleyad mor gadarn, rheolaidd, a heddychol, fel nad allaf feddwl am goleddu un amheuaeth yn eich cylch am un foment. Sharp.—Nid oes ynwyf awydd i ddirgelu y mater. Yr oeddwn yno; a mwy na hyny, yr oedd llawer iawn o'u haelodau yno, a lluaws o'r swyddogion eglwysig. Grecn (gan ocheneidio).—Yr ydwyf yu goíidio yn ddwfn atu hyny. Bod un o'n pobl yn dewi» y cynhwrf ansantaidd, a'r cyfar-