Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GEDEON; NEU DRIWYGIWR WESLEYAIDÜ. "beth sydd gan ddynion gonest i'w ofni?" Cyf. II.] HYDREF, 1854. [Rhip. 10. "DIFFYNIAD WESLEYAETH" YN Y GLORIAN. DOSPARTH 4ydd. ]>! I chaniatawn i Mr. Hughes osod " Wesleyaeth fel y mae" yn mhlith Cristionogion Protestanaidcl, ond rliaid iddi eistedd wrth ochr yr Ar- glwyddes o Rufain. Y mae hyna yn gyfiawnder. 1. Credwn fod angcnrheidrwydd am gyfodiad Wesleyaeth, ac iddi gael ei ffurfio yn "scct" gan am- gylchiadau, a gwaith offeiriaid llygredig yn cau yr eglwysi yn cr- hyn Mr. Wesley a'i ddilynwyr, gan daenu pob drygair am danynt, nes iddynt orfod ymffurfio yn "sect." Ond gadawaf rhwng Mr. Hughes a'i gydwybod i farnu a yw y niwaid 0 "ddiarddel" yn annghyfiawn ei "frodyr a'i dadau," a thrwy hyny "amlhau sectau," yn llai o ddrwg na chaniatau i craill yr hyn ocdd yn hawlio iddo ei hun, sef, barn ber- sonol; ond gwn iddo trwy hyn ach- osi chwerwder a erys yn nheimladau Haweroedd hyd y bedd, ac y mae ganddo ef a'i frodyr i roddi cyfrif am dano! Sut y mae yn ymborthi ar y meddylddrych, goreu y gŵyr ef 01 hunj ond hyderwn er inwyn ^rotestaniaeth y teimìa edifeirwch prydlon, ac y dêl i ffieiddio â chas cyfiawn y "ddwyfol awdurdod"'a hòna i ddiarddel "Cristionogion da," yr " Egwyddorion cyfundebol" an- Eeiblaidd, a " hawl pwyllgorau tal- eithiol" annghristionogol; yna gell- id gosod Wesleyaeth yn ochr Pro- tcstaniaid, ac nid Pabyddion. 2. Cymer Mr. Hughes a'i frodyr trwy y deyrnas ffordd hynod er ceisio dangos dylan^yad Wesleyaeth ary byd. Cyferbyna eu Cymdeith- as Genadol hwy âg un Llundain, ac yna ceisia ddyrchafu yr un Wesley- aidd ar draui hòno! Ffordd deg, onide ! Ymresymant fel hyn,—" Os yw ein Cymdeithas Genadol ni yn gwastraffu, y mae Cy mdeithas Gen- adol Llundain yn gwastraffu mwy; ac am hyny nis gall cin gwastrafì* llai ni fod yn feius, ond y mae yn rhinwedd!" Mor hawdd yw i am- bell un ddifyru ei hun â theganau! Ni a adawn Gymdeithas Llundain yn nwylaw ei noddwyr, a chymerwn drem ar yr un Wesleyaidd. Nid oes neb a ŵyr ond y " Cliaue'1'1 beth yw gwir draul y Gymdeithas Wes- leyaidd, am nad ydynt, fel y profa