Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GEDEON; NEU, DDIWYGIWR WESLEYAIDD. "beth sydd gan ddynion gonest i'w ofni?" Cyf. I.] MEDI, 1853. [Rhip. 4. NODWEDDIAD JUDAS ISCAEIOT YN YR EGLWYS GEISTIONOGOL. 3ê M AE nodweddiad Judas Iscar- iot o bwys, ac ni chafodd sylw dig- onol gan yr eglwys Gristionogol. Os cymerirefyn cysgodi dosparth, ac os mewn cymdeithas mor fechan ag eiddo yr apostolion y canfyddwn ef, y mae yn dyfod yn gwestiwn pwys- ig, pa mor bell y mae personau dan ei ddylanwad yn eglwysi y dyddiau hyn. Os pan oedd y dysgyblion yn ymg'lyrnedig am eu gilydd, fel cyf- eillion personol Crist, y ceir un a abertha eu lles, er ceisio yn fradych- lyd ei hunan-fudd, y mae lle i ofni fod llawer yn dilyn ei ffordd, er fe allai nad yw eu bradyn cael ei ddad- guddio mor eglur. Rhaid i ni chwilio am ddilynwyr Judas yn yr eglwys. Dygwyd ef i fyny yn ei mynwes; yr oedd yn un o'r apostolion, yn gydymaith i'n Harglwydd, ac yn adnabyddus iddo. Y clwyfau a dderbyniorlrl yr Tesu oeddynt yn nbŷ ei garedigion. Bu rhaiyn ceisioamddiffÿn ei nodwedd- iad, a'i ryddhau oddiwrth y cyhudd- iadau duaf a roddir yn ei erbyn,trwy haeru mai pohticaidd, ac nid moes- ol, oedd eì drosedd; ac iddo wneyd hyn yn ad-daliad am y cerydd a gawsai yn nhŷ Simon, ac nad oedd yn bradychu Crist yn wirfoddol i angeu. Ni ddylid pwyso llawer ar y fath olygiadau. Gwir ei fod yn edrych am deyrnas ddaiarol, a hun- an-ddyrchafìad yn hòno, ac i'r siom- edigaeth ei boeni, nes y dangosodd iseì-waeledd ei nodweddiad. Yr oedd yn hyf-ymestyn at dda bydol dan fantell crefydd. Gwelwn yn cyd-gyfarfod yád^o holl nwydau llygredig y natur ddynol, ag y daeth Crist i'w dinystrio. Efe oedd yr Anghrist—yr Anghrist cyntaf, a dechreuydd ysbryd mawr Anghrist, sydd wedi amlygu ei hunan yn hanea yr eglwys; yr hyn nad yw ond par- had o hanes Crist. Dygir ef i sylw gan yr efengylwyr Mathew a Marc fel Judas " Iscariot, yr hwn hefyd a'i bradychodd ef." Rhaid fod y brad- ychiad yma yn cyfeirio at ryw wy- bodaeth oedd wedi ei rlioddi i'r Pha- riseaid atn wir nodwedd a bwriad Crist, y rhai a gasglodd yn ei gym- deithas. Yr oedd yr Iesu wedi ar- fer y gofal mwyaf rhag iddynt gael achos i'w gyhuddo fel gwrthryfelwr