Skip to main content

Y GYMÍUES. Oyf. II.] IONAWR, 1851. [Rhip. 1. &îrgo$íotn TRAETHODAU I DADAU, A MAMAU, A PIILANT. GAN Y CYMRO BAGH. Traethawd I. HANES Y MAB AFRADLON YN EI FABANDOD. Dywenydd genym ein bod yn gallu rhifo y Cymro Bach yn mysg ein cyfeillion fFyddlawn eleni fel y llynedd. Yr ydym yn rhwymedig iawn iddo am ei gynhorthwy gwerthfawr i'n cyhoeddiad bychan, o'i gychwyniad hyd fŵa, ac y mae yn dda genym ei fod yn bwriadu darparu yn helaeth ar gyfèr ^ü cyfeillion yn ystod y flwyddyn hon eto. Ofnwn fod yr erthygl ganlynol 9} eiddo yn darlunio mwy nag un o feibion Cymru, fel yr oedd ei lythyrau «aenorol yn dadlenu hanes llawer Cwm, heblaw Cwm Gwenen. Da iawn yddai i lawer o rieni ein gwlad, pe y cymerent addysg oddiwrth y gwersi Pwysig a gynwys yr ysgrif hon, a'r ddwy sydd i'w dilyn. Hyderwn y telir y*W priodol iddynt gan y sawl sydd yn magu plant. Nid oes fawr o obaith §weled rhyddid, cyfiawnder, a heddwch yn teyrnasu ar y ddaear, hyd nes y yddo rhieni yn ofalus i droi calonau plant ieuainc at yr egwyddorion pwysig yn« Un golled drom mewn dysgyblaeth deuluaidd ydyw anghofio mai magu yj" ydys gogyfer a'r oes a ddaw. Nid yw Uawer o rieni yn meddwl eu bod yn öu«"fio moesoldeb y byd am ganrifoedd dyfodol. Anghofir y gorchymyn Pwysigj « Cymer y pientyn hwn a mâg ef i nii." Pe y gallem gofio mai magu V ant i Dduw yr ydym, byddem yn fwy gofalus am danynt yn eu bywyd, ac • ** Uai galarus ar eu hol yn angau. Pe yr iawn ystyrid y gwaith gwelid nad p e* aidderchocach ar y ddaear. Ni hyderwn y bydd i'r rhai sydd yil geulus gyda'u dyledswyddau pwysig weled yr effeithiau niweidiol wrth ^arllen hanes "Y Mab Afradlon" ac y bydd iddynt ddiwygio gyda brys. yẅaiiwn i'n cyfaiîl parchedig y Cymro Bach lawer " blwyddyn newydd a am ei garedigrwydd i ni. Un o elfenau dedwyddwch ein bywyd ydyw ^.n badnabyddiaeth o hono, ac nid amheuwn nad un o elfenau defnyddioldeb ew i MUAES fyàà ei ohebiaethau dyddorol ac addysgiadol. Y mae wedi t L °ywyd, wedi syîwi arno, ac yn gallu ei ddarlunio. Gellir rhagddodi «itenfrom life, wrtli ei holl ddysgrifiadau. Maddeued i ni am awgrymu iddo gall wneuthur mwy yn y dull hwn, nag y mae eto wedi gynyg, oblegid y n *e Wedi gweled llawer Cwm a Dyffryn, ac yn deaìl arferion llawer dòl a carì^^^' a gal! el doc,i ar Soí"a cnadw> Â- rnaddeued ein cyfeillion i ni am eu aw mor hir oddiwrth "Y Mab Afradlon."