Skip to main content

__ Y GYMRAES. Cyf. I.] RHAGFYR, 1850. ~[Rhif. \%T FY MAM. "8t.YN.TroN Bydol—Ymraniadau'Eglwýsig—Crefydd y Mynyddoedd— Bywyd Crefydd—Marwolaeth—Yr Wylnos a'r Anghladd. Pel y crybwyllwyd yn "barod, ymunodd fy mam â chrefydd pan yn ieuanc, c yailynodd wrthi hyd ei hen ddyddiau. Bu yn addurn ei hienenctyd, ac yn |oron ei phenllwydni. Yr oedd ei sêl dros yr achos bob ainser yn wresog. tl uarnau athrawiaethol oeddynt uchel-Galfinaidd. Tebyg i'r syniadau hyn Sael eu mabwysiadu ganddi yn amser ymraniad eglwysig a gymerod'd le yn y ^a'a- yn fuan ar ol iddi ynmno â'r eglwys yno. Nis gallaflai nag ystyried ç wygiadan eglwysig yn felldithion crefyddwyr. Crebachant eneidiau dynion el »a allant oddef dim, na theimlo dim, ond en shiboieth gredöawl eu liunain. la0want y meddwl â rhagfarn, a thueddant braidd bob.creadur bychan i sJmeryd arno fod agoriadau pyrth paradwys yn ei law. Darllenir llyfr aríaeth ^01" llithrig a'r ilyfr corn. Y mae dirgelion etholedigaeth ar benau y bysedd. JJPali;.. „..______i .. _______1:___*i, ..____n „_ .u./j... „_„n.„....._._________ Al 'eall ir cyfamod y pryne.digaeth yn well nâ thafleh pen-llanw y mòr yn yr 1Tlanac. Nid oes dim dirgelwch mewn prynedigaeth neilldnol. Nid yw s'Jonio cyfiawnhad yn fwy anhawdd nâ phlethu gwden Ilidiart. Mae parhad JJewn gras yn athrawiaeth mnr hawdd ei deall ng yvv teimlo oerfel ar ŵylian ^adolig. Nid oes lle i ddadl am danynt. Ynfyd yw y dyn a'u amheuo. Nid fw.yn iach yn-y ffydd : mae y gwahanglwyf arno. A'r un modd mae gyda y i,ai<i wahanol. Mae eu hathraw.iaethau hwythau jfel yr haul, a'r haul fel ei ;^w'dẃr, ac am hyny yn berífaith; a tíyna ben ar y mater. Anhawdd i mi ofidio yn rhy ddwys, er mai ofer yW, i rwygiad eglwys Llan- callyn niweidio ysbryd crefyddol fy mam. Trwy hyn treuliaisflyneddoedd rfuaffy mywyd yn sẃn brwydrau duwinyddawl, ac yn cael ar ddeall fod °n holl weinidogion Gogledd Cymnl wedi cyfeiliorni yn ddirfawr. Encil- u fy rhieni o gymundeb yr eglwys yn y Brithdic, gan ystyried eu hunain j|n aelodan gyda'r " Hen Bobl," er mai anfynych yr elent i Lanuwchllyn o nvydd pellder y ffordd. Cynyrchodd hyn oerfelgarwch crefyddol. Esgenl- c> ,j}} rooddion gras i raddau, ac aeth y gwrandawiad yn afreolaidd. Eto, ty^!'.' -vr addoliad teuluaidd i fyny gyila mesnr dymunol o reoleidd-dra. ,. ì 'lcm helyntion cyfreithiol LÌanuwchllyn fyned drosodd, ac i'r cyfeiilion ei J'!el.Prawt' fod cyfeiliornad mewn buchedd yn llawer mwy dinystriol yri ^tteithiau nâ chyfeiliornad tyhiedig- irreŵri barn, ymi.nodd fy rhieni dracheíh eo'wys yn y Brithdir; ond treuüasant fel hyn íìyneddoedd gwerthfawr i