Skip to main content

LLYFR X.. RHIFYN CCXVII. Y TRAETHODYDD. TACHWEDD, 1895 CYNHWYSIAD. Dr. E. W. Dale. Gan y Parch. John Prichaed............ ... 401 Cyfundrefn Grefyddol China a Japan. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A.......................................... 412 Bedd a Barn : Beddargraff ym Mynwent Bwlchgwyn ............ 421 " Y Fasnach," ac Iawn i Dafarnwyr. Gan Eleazar Boberts ... ... 422 John Penry. Gan y Parch. John Davies..................... 439 Y Dymchweliad. Gan y Parch. Daniel Bowlands, M.A.......... 451 Nodiadau Llenyddol............ ......... ............... 473 CYROEDDIR Y BHJFYN NESAF IONÁWB 1, 1896. PRIS STÄTLéI/T. TREFFYNNON: Argeaffwyd a Chyhoeddwyd gan P. M. EVaNS & SON.