Skip to main content

CYFROL J LIX. RBIFYN CCIV. TRAETHODYDD. MEDI, 1893. CYNHWYSIAD. Tf I)AI> Masnach y Ddiod. Gan y Parcb. Daniel Rowlands, M.A..... 325 01iver Cromwell: ei Le mewn Hanes. Darlith ar ddiwedd Blwyddyn Athrofäol Coleg y Gogledd, Mehefin 28, 1893. Gan y Profîeswr Samuel R. Gardiner, M.A., LL.D........... 340 Gweinidogaeth yr Efengyl: Cyngor ar Ordeiniad. Gan v Parch. Parch. G. Parry, D.D................................. 35G O Ben y Foel Gurig. Gan y Parch. D. Mathias .............. 364 Menywod Cymru ac Addysg a Llwyddiant eu Gwlad. Gan y Parch J. Myfenydd Morgan ......................... 3(39 Y Prifathraw D. Charles Davies, M.A., yn Nhrefecca. II. Y Dos- barth Athronyddol. Gan y Parch. W. Margam Jones...... 378 John Beight. Gan J. W. Jones {Androniem)................ 383 Ysgolion y Proffwydi. Darlith a draddodwyd o flaen Cymdeithas Lenyddol y Tabernacl, Portbmadog. Gan y Parch. H. Ivor Jones......... . ........................ .!.....'..... 387 Nodiadau Llenyddol........................................ £07 CYIIOEDDIR Y RIIIFYN NESAF TACIITJ'EDD laf, 1893, PRIS S WLLT, CAERNARFON: AlGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNl'R WaSG GENEDLAEI'UOL Gymeeig (Cyf.).