Skip to main content

CYFROL XLIX. RHIFYN CCII. TRAETHODYDD. MAI, 1893. CYNHWYSIAD. TV DAL. Athrawiaeth yr Epistol atyr Hebreaid a Ohwestiwn ei Awduriaeth.. Gan y Parch. W. Morris Lewis ........................ 105 Bywyd Ysbrydol yr Eglwys • o Gystenyn Fawr i Gregori Fawr. Gan y Parch. David Roberts .......................... 175 Y Prifathraw D. Charles Davies, M.A., yn Nhrefecca. Gan John T. Job .............................................. 181 Gwlad y Llynnau. Gan y Parch. R. D. Rowland.............. 186 John Penry. Gan y Parch. John Davies ...............; . . .. 192 Meddygon Myddfai. Gan Lewis Morris ................... 208 Ffynhonnau Cysegredig Cymru. Gan y Proffeswr Rhys, M.A., LL.D ..."............................................. 213 Llyfr yr Homiliau. Gan Richard Williams, F.R.H.S......... 220 Sut mae pethau'n sefyll erbyn hyn ? Gan y Parch. J. Machreth Rees ................................................ 233 Nodiadau Llenyddol........................................ 239 CYHOEDDIR Y RHIFYN NESAF GORFFENAF laf, 1893. PRIS SWLLT. CAERNARFON: Aegraffwyd a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.).