Skip to main content

CYFROL XLV1II. RHIFYN CXCIX. rn TACHWEDD, 1892. CYNHWYSI4D. Tl' DAI, Gwedd^ a Bywyd o Dduwioldeb. Gan yr Hybarch Archddiacou Howell, F.S. A....................................... 4O5 Yr Epistol at ỳ Galatiaid. Gau y Parch. Abel J^ Parry ...... 411 Eglwys Fyw: Auerchiad a draddodwyd o Gadair Undeb Oynulleid- faol Lloegr a Chymru, yn Bradford, Hydref lleg, 1892. Gan y Parch. E. Heeber Eyans, D.D......................... 421 Rhyddid y Ehyw Fenywaidd. Gan Mrs. M. Oliver Jones...... 437 Yr Apostol Paul: Ei Brofiad a'i Athrawiaeth. Gan y Parch. John Hughes, D.D...............................«......... 447 Hen Gerddi y Cymry. Gan Myrddin Fardd.................. 459 Ymson uwch Bedd. Gan Isallt............................ 464 Yr Ysgol Haf ym Mansfield, Rhydychain. Gan y Parch. J. Puleston Jones, M.A................................. 465 Nodiadau Llenyddol........................................ 474 CYHOEDDIR Y RHIFYN NESAF IONA WR laf 1893. PRIS SWLLT. CAEENARFON: AEGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. W. DAYLES & CO.