Skip to main content

CYFROL J. LV1IT. RHIFYN CXCVI1I. TV\ MEDI, 1892, CYNHWYSIAD. ■ Tu DAL. Adnebydd dy Hun. Gan ÿ Parch. J. J. Roberts, Porthniadog. . 325 Yr Epistol at y Galatiaid. Gan y Parch. A. J. Parry.......... 332 Y Lleuad. Gan y Parch. John Jones, F.R.H.S............... 342 Melchisedec o Salem. Gan y Parch. H. Barrow Williams .... 348 Adgofion am Morgan Jones, Llundain. Gan Mynorydd.......■. 352 Gallu y Pulpud. Anerchiad a draddodwyd yng Nghyfarfod Blynyddol Athrofa Dduwinyddol y Bala, Gorffennaf 7fed, 1892. Gan y Parch. Alexander Macl.arex, D.D........, 358- Yr "Euthyphron," neu Beth yw Duwioldeb? Un o Ymddiddan- ion Plato. Gan y Parch. William Glynne, B.A......... 363 Yr Ynadon a Dirwest. Gan William George................ 37(> Yr Ysgol Haf ym Mansfield, Rhydychain. Gan y Parch. J. Puleston Jones, M.A................................. 382 " Yr Iesu a dawodd." Gan R. Mon Williams................ 390 Dau Lythyr o eiddo y Parch. William Roberts, Amlwch ........ 396. Nodiadau Llenyddol........................................ 398. CYBOEBBIR Y RHIFYN NESAF TACHWEBB laf, 1892. PRIS SWLLT. CAERNARFÜN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. W. DAYIES & CO.