Skip to main content

C IFROI. XLV1II. TRAE RHIFYjN- cxciv. IONAWR, 1892 CYNHWYSIAD. Tt' dal. Diffyniad Aristides........................................ . 5 Yr Epistol at y G-alatiaid. Gan y Parch. Abel J. Paeey...... 17 Jiwbili y Tonic Sol-ffa. Gan.ELEAZEB Eobeets................ 27 Deon Llanelwy a " Rhesymau dros Ddadsefydliad yng Nghymru." Gan y Parch. EÿàN Jönes .............................. 42 Trefnidedl Gwladol y Deon a Dalwaddoliad. G-an y Bareli. W. O. Joxes, B.A......................................... Ô7 Cristionogaeth Bersonol. Gan y Proft'eswr Llewelyn I. Eyans, D.D................................................... {52 Y Prifathraw D. Charles Davies, M.A. Gan Johx T. J.b...... 7:3 Nodiadau Llenyddol.............,.................'.......... 7G CYIIOEDDIR Y lUIIFYN NLSAF MA1VIITII Y laf, 1S0.J. PRIS SWLLT. CAERNARFON: ARGRAFFWYD A CIIYHOEDDWYD GAN D. W. DAYIES & ( 0.