Skip to main content

Y TRAETHODYDD, DR. EDWARDS. Nodiad.—Yn gyniaint a bod Grwrthrych ygân hon wedibod yndestyn cystadleu- aeth, feallai mai teg a rhesymol fyddai hysbysu na fu a fynai y cyfansoddiad hwn â dim o'r fath. Ar ol darllen y farwnad wobrwyedig yr ysgrifenwyd y llinell gyntaf o honyma.—G. C. Ryw ddydd yng Ngheredigion, Fe anwyd mebyn tirion : Oedd rhywun yno'n canfod, Fod ynddo rywbeth hynod, Does air o son am hynny; A pham rhaid i ni synnu ? Mae pobl y wlad honno, Erioed, ac felly eto, Yn gweld eu holl fabanod, Mor hardded ac mor hynod! Ond gallai fod yno, Ryw wrach jn proffwydo; Neu rvw ffug Athronydd, O fryd dihefelydd, A'i ddawn yn aflonydd, Yn canfod rhyw swyn, Yn ei lygaid ne'i drwyn! Modd bynnag am hynny, Fe dyfodd i fyny; Fe ddaeth yn ddyn, Fel ef ei hun: A daeth yn union, O ben a chalon, Fel mynnai'r Nef, Ei weled ef. A gallem dybio, Wrth ei fryd a'i osgo, Ei fod yn uwch ei ben, Yn nes i'r Nefoedd wen, Na bodau dynol A'u dawn yn hollol Ar lanw eu cylla, A chael eu gwala