Skip to main content

V TRAETHODYDI). A ALLWN NI FOD YN S1CK AM DDÜW? PREGETH ATHROFAOL a dbaddodw¥d o flaen eprydwyb y colbgau, ac ebaill, yn nûhapel Pendbef, Bangob, Mehefin 17eg, 1887. GAN Y PARCH. JOHN CLIFFORD, M.A., LL.B., B.Sc. (Lond ), F.G.S., D D. (Hon.), gweinidog capel westbourne park, llundain. Chwychwi ydych yn addoli y peth ni wyddoch; ninnau ydym yn addoli y peth a wyddom: canys iachawdwriaeth sydd o'r íuddewon.—Ioan iv. 22. A ALLWN ni, rìdynion, yn awr ac yn y wlad hon, fod mor sicr ara Dduw, Tad a Iachawdwr rìynion, ag yrìoerìd Iesu Grist pan lefarodd y geiriau hyn wrth ffynnon Jacob, wrth y wraig o Samaria ì Yn dawel ac yn glir y mae Efe yn llefaru am Dduw ; am Dduw, y Tad yn y nefoedrì, ar yr Hwn y mae dynion yn gweddio fel ei blant ar y rìdaear; am Dduw iachawd'wriaeth, yn yr Hwn y maent yn ymddiried fel mewn mawr angen am ei nerthol gynnorthwy; am Drìuw yr Ysbryd, presennoldeb anwelerìig onrì gwirionerìdol yr Hwn sydrì yn dyfnhau pob gwir edifeirwch, yn meithrin pob dymuniad sanctaidd, ac yn sylweddoli pob gobaith pur ac anhunanol. "Ninnau yrìym yn adrìoli y peth a wyrìrìom." Y mae ei dôn yn un o argyhoedrìiarì rìwys a diammheuol. tawelwch cyflawn, a sicrwyrìd perffaith. Nirì oes rìim Ilerìrith yn ei dwyllo Ëf. Nirì oes dim ammheuon yn attal rhediarì ffrwd glir ei ymarìrorìdion. Nid oes rìim ofnau yn corìi gwrthfuriau ar draws ei berffaith gymundeb o ferìdwl a chymdeithas. Nid oes dim petrusder yn parlysu ac yn nychu ei ufudd-dorì. " Ni a wyrìdom." Nirì rìyfaliad, awydd, breuddwyd, dymuniad yrìyw. "Ni a wyrìdom." Y mae yn gweled, ac y mae yn sicr. Y mae mor sicr am Dduw ag ydym ni o'r fforrìd ar ba un y cerddwn, o'r haul a welwn yn y ffurfafen, o bresennoldeb ein gilydd yn yr addolrìy hẃn. Y mae yn ei adnabod Ef; nid fel enw gwag, neu agoriarì i esbonio y grearìigaeth, neu haul canolbwynt athroniaeth Rhagluniaeth, ond fel Tad ; ei Dad Ef a'n Tad ninnau, gydag amcanion gwaredigol ac ewyllys alluog, bwriadau caredig a gweithredoedd gogoneddus; gyda chymeriad, ansodrìau ac ysbryd pa un ydynt mor drìynol ddwyfol ac mor ddwyfol ddynol, fel y gellir eu hadnaborì yn glir a'u dal yn dj'n yn ngafael dealltwriaeth rìynolryw. Y mae Efe nior sicr o'r Tad-Ysbryd, Awdwr iachawrìwriaeth, ag o'r wraig yr hon, yn 1887. " 2 b