Skip to main content

Y TRAŴHODlYjDD. MILFLWYDDIAETH A THEYRNAS NEPOEDD. Dr. Whitby's Treatise on the Millennium, inserted at the end of his Com- mentary on the New Testament. Dr. Eitto's Cyclopcedia of Biblical Literature. Art. Millennlum. Short Arguments àbout the Millennium, By Kev. B. Charles Young. London: 1867. New Testament Miîlennarianism: or, The Kingdom and Comlng of Christ as taught by Himself and his Apostles. Being the Bampton Lectures for the year 1854. By the Hon. and Bev. Samuel Waldegraye, M.A. London : 1855. Christ's Second Goming: Will it be Pre-Millennial? By Eev. David Brown> A.M. Edinburgh: 1846. "Golyga y gair Miltlwyddiant," ebe Dr. Kitto, "y cyfnod o fil o üyn- yddoedd; pan y defnyddir ef mewn ystyr dduwinyddol, cyfeiria at y mil blynyddoedd y sonir am danynt yn Dad. xx. 9—6, yn ystod pa rai y desgrifir Satan megys wedi ei rwymo, Crist fel yn teyrnasu yn fudd- ugoliaethus, a'r saint yn byw a theyrnasu gydag ef. Mae yr athraw- iaeth a gynnwysir yn y golygiad hwn yn cael ei galw yn gyffr^din Milfiwyddiaeth, ond mewn hanesiaeth eglwysig gelwir hi fynychaf Chiliaeth, o'r gair Groeg chilioi (xi'^t0')> m'1^ ^an fod y byd wedi cael ei wneyd mewn chwe' diwrnod, a chan fod ' mil o flynyddoedd fel un dydd' yn ngolwg Duw, felly bernid y byddai i'r byd barhâu yn yr un cyfiwr am chwe' mil o fiynyddoedd; a chan fod y Sabboth yn ddydd gorphwyso, felly y bydd y seithfed cyfnod o fil o fiynyddoedd yn gyn- nwysedig o'r deyrnas filflwyddol, fel terfyn yr holl gyfiwr daearol." Pe dysgwylid i ni roddi darnodiad o'r hyn a olygwn ni wrth y mil- flwyddiant, ni a'i desgrifiem fel cyfnod o ddedwyddwch a gogontant, yn yr hwn t bydd saint y Goruchaf yn cael eu hanrhydeddu ar y ddaear, a'l elynion wedi cael eu darostwng ', pan y bydjä