Skip to main content

498 LLYFRYDPIAETH Y CYMRY; 14. " Hyinnau Newyddion. Gan William Lewis, Llangloffen. A gyhoeddwyd gan Evan Rees. Caerfyrddin : argraffwyd gan J. Evans, 1798." lö. " Sylwadau ar y Dirywiaeth mewn pregethu a chanu, yng Nghymru. Allan o waith y gweinidogion Parchedig a ganlyn, sef W. Ẁilliams, M. Rhus, ac N. Gwilym. Abertawe : argraphwyd gan Voss a Morris. 1798. [Pris cein- iog-]" Gwel rhif 21, 1794. 16. "Llythyr oddiwrth Gymmanfa Dde-ddwyreiniol y Bedyddwyr yng Nghymru: 1798. Trefecca: argraphwyd yn y fiwyddyn m,dcc,xcviii." 17. " Amryw Hymnau Dymunol a Phrofiadol, o waith Harri Sion, gerllawPont- y-pwl, yn sir Fynwy. At ba rai y chwanegwyd Pigion o Hymnau, o waith yr awdwyr hynottaf yn yr oes bresenol. Caerfyrddin : argrapnwyd, ac ar werth gan Ioan Daniel, 1798." -18. " Coffadwriaeth y Cyfiawn: neu Farwnad, er côf am farwolaeth y Duwiol a'r Parch. Mr. Richard Tibbott, yr hwn a fu yn weinidog hir flynyddau i Eglwys yr Ymneillduwyr yn Llanbrynmair, yn Sir Drefaldwyn; ac a hunodd yn yr Arglwydd ar ddydd Sabboth, y 18 o Fis Mawrth, yn y flwyddyn 1798, o fewn ychydig wythnosau i bedwar ugain oed. Gan Jonathan Powell. Tre- fecca: argraphwyd yn y flwyddyn, m,dcc,xlvih." 1799. 1. " Agoriad ar y Prophwydoliaethau hynod a gymhwysir yn yr Unfed Bennod a'r Ddeg o lyfr y Datguddiad. Wedi ei dynu allan o waith Dr. Gill, a'i Gymreigio gan Daniel Jones. Abertawe: argraffwyd gan Voss a Morris. 1799. (Pris Chwe' Cheiniog.) 2. " Trysorfa Ysprydol. Gan T. Charles a T. Jones. Argraffwyd yn Nghaer- lleon, gan W. C. Jones." 3. " The Royal Tribes of Wales. By P. York, Esq. 1799." 4to. Y mae yn hwn bortreadau o Humphrey Duke of Bucfcingham, Lord Elleamere, Jeffrey a Vaughan, Sir Orlando Bridgeman, Thomas Hanmer, Thos. Myddletou, J. Trevor, W. Williams, J. Wynne, Catherine Beren, a Humphrey Lhwyd. 4. " Hanes y Byd a'r Amseroedd. Er hyfforddiad rhai o'r Cymry. O waith S. T. Dolgellau, argraphwyd gan T. WMiams, 1799." Gwel hefyd rhif 6,1721; rhif 1,1724; rhif 1,1728; a rhif 4,1780. 5. " Hanes holl Grefyddau y byd, yn enwedig y grefydd Gristionogol; yn mha un y gosodir allan ddarluniad cywir e'r noll wahanol Sectau, Opiniwnau a Daliadau Proffeswyr yn jt oes bresenol, &c. Ynghyd ag amryw Sectau eraill llai hynod e sonir am danynt yn Nghorph y gwaith. Gan M. Williams, M. T., awdwr Drych y Ddaear a'r Ffurfafen, mesurwr cyffredinol, &c, &c. Caerfyrddin, argraffwyd ac ar werth gan I. Daniel—Ar werth hefyd gan Messers. North, yn Aberhonddu. 1799." 6. " Bywyd Duw yn enaid Dyn. Gan Henry Scougal, A.M. Wedi ei droi yn Gymraeg gan D. D. Caerfyrddin, argraffwyd gan John Ross. 1799." Y D.D. uohod ydoedd y Parch. David Davies, Caatell Hywél, yn sü* Aberteifi. 7. f " Achos Pwysig yn cael ei Ddadleu, mewn tri o gydymddiddanion, rhwng Dr. Opium, Galio, a Discipulus. A fwriadwyd er argyhoeddi gwawdwyr Cyf- eiliornus, &c. A gyfieithwyd i'r Gymraeg, (allan ot seithfed argTaphiad yn Saesoneg), er addysg i'r anwybodus. Liverpool: argraphwyd gan Robinson a Lang. Y cyfieitbydd a'r cyhoeddydd ydoedd Mr. Rohert Jones, awdwr " Drych yr Amseroedd." 8. " Golwg ar Deurnas Crist, neu Crist yn Bob Peth, ac y'mhob Peth, sef Can- iad mewn dull o agoriad ar Cd. iii. ii, &c, Gan y diweddar Barch. W. Wil- liam8. Y trydydd argraphiad, wedi ei ddiwygio o amryw feiau. Trefecca, argraphwyd, 1799." (Pris Swllt.)" Gwel hefyd rhif 6, 1764.