Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 9. RHAGFYR, 1846. Cyf. I. ©®[FOÄaK]¥o Dywediu fod y duweinydd nodedig hwn wedi deillaw oddi- wrth y trydydd swyddog enwog a ddaeth drosodd i'r wlad hon gyda William y gorchfygwr. Nid oedd hyny o fawr o bwys iddo; ond yr oedd wedi disgyn oddiwrth henaíiaid lîawer niwy urddasol. Cafodd yr anrhydedd o fod yn fab i Richard Flavel, gweinidog enwog a defnyddiol, a gwr mor hynod o dduwiol, fel y dywedai y rhai a'i hadwaenent na chlywsant erioed un gair fíol nac ymadrodd ofer yn dyferu dros ei wefusau. Ganwyd John ei fab hytiaf yn swydd Worcester: ac fel ar- wydd néulltuol o'i enwogrwydd dyfodol, dywedaiyr hen bobl fod dwy ëos wedi nythu wrth fí'enestr yr ystafell Ue y gan- wyd ef, ac wedi canu eu tônau melusbêr ar ei euedigaeth, fel un ag oedd i gyhoeddi yn felus y newyddion hyny a íoddant achos i ganu y nos. Dango.sai aiwyddion pan yn dra ieuanc nad oedd y ilraffeîth a'r gofal a gymerid idd ei ddysgu mewn rhinwedd a duwioldeb ddim yn myned yn ofer, a chynhyddai yu gyflyrn mewn gwybodaeth, moesau a chref- ydd. Maes cyntaf ei lafur gweinidogaethol oedd Deptford, yn Devon. Bu yn dra defnyddiol yrna—pregethai yn efengyl- aidd a bywiog, a dangosai arwyddion eglur o hunanwadiad a haelfrydedd. Symudodd o Deptford i Darttnouth, l!e y derbyniai lai at ei gynhaliaeth, ac y cae faes helaethach i