Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 4. GORPHENAF, 1846. Cyf. I. ,1 .,!- ©©[FOÄÖOTo ISooper y Merfbyr. Ystyrir John Hooper yn un o'r rhai mwyaf'crefyddol o'r Diwygwyr Protestanaidd. Ganwyd el' yn Ngwlad yr Hâí, yn y flwyddyn 1495; a derbyniwyd ef i uao Golegau Rhyd- ychaín, pan yu bedair ar bymtheg oed. Tybir íddo gynyg mabwysiadu bywyd inonachaidd ; ond pan nad oedd y dull neilltuedig hwnw o fyw yn cydweddn à thueddfryd ei feddwl, dychwelodd i Rydychuin, lle y talodd y sylw dwysaf i'r Ys- grythyrau, ac ysgrifau rhui o Ddiwygwyr y Cyfandir, a thrwy hyuy, o daufendithyrArglwydd, cafodd ei dueddui ymwrth- od ag ofergoelion a chyfeiliomadau yr eglwys babuidd. Dy- wed mewu rhan o lythyr at gyfaill, mai rhyw beth o waith Swinglius, ac esponiadau Bullinger ar epistolau Paul, fu'u foddion i oleuoei feddwl, a'i ddychwelyd i'r tìÿdd. Myfyriai yr esponiadau hyny ddydd a nos. Oddeutu yr amser y rhoddwyd deddf anghyfiawu y chwe' erthygl meun gweith- rediud, ciliodd Hooper i'r cyfandir, a (ì'niíìodd yno gyleillach ■ì BuÜinger: eithr wedi i Edward y chẁeoiied esgyn i'r or- nedd, dyehweiodd i Loegr, gyda bwriad i wueud ei ran yn Hjgiad yn mlaen egwyddorion ydiwygiad. Wrth iddoganu yn iaeh a Switzerland, dymunodd ei gyfaill Bullinger arno beidto anghofìo ei hen gyfeillion ar y cyf'andir, wedi iddo iptel ex ddyrchafu i fri ac anrhydedd yn ei wlad ei hun. Sicr- haodd Hooper iddo y cofiai am danynt ac y caent glywed oddifrtbo ; "oud," ineddai "nisgallaf ysgrifenu atoch y new-