Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMOFYNYDD. HÝDREF, 1861. ADGYFODIAD CRÍSTí" AcT.iL 3."' Y 'IfiU yr Efengylwr, yu yr yuìadròdd blàétíoröl, wédi traethu ei fwriad i ysgrifenü ei lyfr i aìw syiw ei ddarllèa*' wyr at y ffaith bwysig, íod Grist ẃedi rhoíddi gorehymyniott1* i'r apostolion a ethoWai, ac ÿn yr áduöd hoh át y pròfioû diýmwad o hanfodolrwydd ei adgyfodiadOddrwrth y tttèirw.4' Ymae y gwjrionedd diffuant ó'i adgýfodiad yn bwngeâg «ydd o ddir'fawr gaulyniad ýn natur à gwërthfawrogrẃydd ;: yTiEfengyJ; o he'rwydd fod ffydd a gobaith ei ddylynẅyr/» am gymeradwyaeth ger bron Duw, a'u dysgẅyliad üm'an-:; farwoldeb a bywyd tragywyddol', tu dráẃ ì'r bedd, yn yrü-> ' ddibýnu ar wirionedd y ffaì'th ho'tt. Canfyddwh ínai ádgyfodiad Oris'T oddiẁrth ỳ meirẃ' à * ddélid állan, bob amser, gan yr apöstolíon,fel rhim'dra'■ phẃysig yunghyhoeddiadyr Efèngyl. A phe buasai ÿ fíaith' l hon faeb ei phrofi 'ÿn wirionedd, buasai gobaith y Crìstiätt yn ddifudd iddo : y mae Paul yu sierháü,*—"Os Cristhi'* chyfodwyd, ófer yn wir ýw ein pregeth ui, ác ófer hefyd yw ' eich ffydd chwithau. Ac fe â'n ceir hefyd ÿn gaú/ dystion ì '•- Ddüw." (1 Cör. *v. 14—17.) Hawdd, gan hytty, y wrhoddi ' cyfrif am y mawr bwys a roddai yr ápostoliou ysbrydoledig ,.ary ffaith fod Crist ẁedi eyfodi oddiwrthy tìieirw :■*-- ^yddent, yn dda, fod Duw, trẃy ei adgyfòdiad ef, wedi rhöddieyflawu brawf ö'i foddlonrwydd, ÿn ÿ gwáit'i gor- phenolt a'i gymeradwỳaeth yn éi ufydd-dod hyd ängèu; fel pridwerth dros ei ddewisolion, ac fod cymod graslawn, i beohaduriaid euog, trwyddo ef. Ac y rnae ystyriaeth! bwysig arallyn gysylltiedig â'i adgÿfódiad ef, sef bod Duw - wedi ei benodi ef i fod yn Farnwr y byw a'r meirŵ; y ìriaë ' ft'aul yn annog yr Atheúiaid (hygöelus) i ddyohwelyd at JDduw, o herwydd y ffaith hon.—" Duw,ẁeíii ésgeùlusó v