Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YMOFYNYDD. GORPHENHA.F, 1861. DEFNYDDIOLÜEB LLYFR YR ACTAU. (Parhad o tudal. Gi.J «Pynysgaeddir nî hefyd â haneso'r tffeithiau agynyrchwyd trwy bregethiad yr Efengyì ;—dychweliad tnir mil o en- eidiau, y rhai, wedi eu bedyddio, a gysylltwyd â'r eglwya yn Jerusa'üm. Sefydlwyd yr eglwys hon trwy gyfarwyddyd yr Apostolion, fel cynllnn i'r holl eglwysi C'ristionogol yn mhob oes, a phob gwlad: ac jn niwedd yr ail bennod, arddangosir ara yr ordinhndau a'r addoliad cyhoedd, yr hyn, trwy arweiniad yr Apostolion, yn gydunol âg ewyllys y Dyrchafedig lachawdwr, oeddynt yn ei atíer, gan <;bar- hau yn athrawiaeth ac yn nghymde;thas yr Apostolion, ao yn tori bara, ac mewn gwedd'iau, &c; a'r Aiglwydd a ychwanegodd beunydd at rifedi yr eglwys y rhai a fyddent gadwedig," Y mae yr hanesydd, wrth fyned rhagddo, yn traethu am gynydd yr eglwysi yn Jerusalem. a'r gwledydd oddi- amgylch; ac yn ganlynol, eu Uwyddiant yu mhlith y Cenhedloedd, trwy Iafnr Paul a'i gymdöitliion. Yn gysyllt- iedigâ'r hyn a ddywedwyd, y mae pwngc arall yn teilyngu sylw; hyny yw, yr yspaid o amser y cyfeiria y llyfr hwn ato. Yn ol yr amcan iselaf o gyfrif, nis gall fod yn lìai na deg-ar hugaiu o flynyddoedd, h.y., o ddyrchatìad Crist i'r nefoedd hyd garchariad Paul yu Rhufain. Felly, y mae genym hanes Cristionogaeth, wedi ei drosglwyddo i ni gan ysgrifenydd ysbrydoledig, am yspaid tair nen bedair blynedd a thriugain ; sef o amser cyflawniad yr addewid a wnaed i'r tadau (sef genedigaeth Crist) hyd y bedwaredd flwyddyn a thriugain o'r pryd hwnw. Crybwyllwyd y ffaith hon, obJegyd y rheswm, fod rhyw bethau yu cael