Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFAILL PLENTYN. RHIF. 22.1 EBRILL, 1837. [Cyf.III. AM DDAROSTYNGIAD A DYRCHAFIAD CIIIST. Yr oedd yn anghenrheidiol er iachawdwr- iaeth pechadur i'r Arglwydd Iesu i ymddar- ostwng ei hun, yr hwn sydd yn wir Dduw, i ddyfod yn ddyn yn neddfle pechaduriaid euog. Mae y darluniad ysgrythyrol o ym- ddarostyngiad Crist, yn dra nodedig. Phil. 2. 7, 8. " Efe a'i darostyngodd ei hun, &c. A'i gael mewn dull fel dyn," &c. Esay 50. 23. " Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif o hono." Ioan 1.1. "A'r gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni." Yr oedd Crist yn parhau o ran dwyfoldeb ei ber- son, er iddo ymddarostwng mor isel, a chym- meryd cnawd i undeb â'i Berson Dwyfol, íbd yn ufudd i'w rieni, goddef tlodi, bod yn agor- ed i holl wendidau llygredig y ddynoliaeth, megys syched, ac eisiau bwyd, a blino, &c. A chymmeryd arno agwedd caethwas, a dyodd- ef dirmyg yn ei berson a'i enw, oddiwrth ddyn- ion a chythreuliaid, fel prophwyd, offeiriad, a brenin. Dirmygasant ef fel brenin, wrth osod coron o ddrain ar ei ben, rhoddi corsen yn ei law, plygu eu gliniau ger ei fron, a'i watwar—fel prophwyd, trwy «i