CYFAILL PLEMTYN. Hhif. 20.| CIIẂEFROR, 1837. [Cyf.III. CYNGHOR I'R IEUENCTYD YN NGHYLCH DEWISIAD CYFEILLION. Ond pwy a gaiff wr ffyddíon ?—Diar. 20.6. Hopp Ddarllenyddion, Y mae ar fy meddwl i roddi i chwi gyng- hor, acos ydy w yn gynghor priodol, fel yrwyf yn barnu ei fod, byddwch mor garedig a'i ys- tyried. Fy nghynghor a nodaftrwy ofyn i chwi, Pa fath Gyfeillion sydd genych ? Yr wyf yn addef fy mod yn eofn arnoch ; ond, atolwg, a ydych wedi ystyried yn ddifrifol, Pa fath yw eîch cyfeillion. Yr wyf yn deall fod dynyn gre- adur cymdeithasgar, a bod rhan o gysuron dyn- olryw yn dyfod i'r mwynhad ganddynt trwy gymdeithasu, gan fod llawer un wedi cael lles neillduol trwy gyfeillach bersonol eu cyfeillion, er fod lle i ofni bod hyn, fel llawer o bethau da eraill wedi myned yn brinach nag y bu. Ond y mae llawer o blant, y rhai a gynghorir ac a addysgir yn fanwl gan eu rhieni gartref, a chan yr athrawon yn yr Ysgol Sabbathol, trwy wneuthur cyfeillion o blant celyd ac anystyriol yn yr un gymmydogaeth a hwy, yn ymgyn- efino â phechod, ac yn gwisgo ymaith oddiar p eddyliau yr holl gynghorion, a'r addysg-